Oprávnení žiadatelia

Každá verejná alebo súkromná organizácia, ktorá je držiteľom Značky kvality a je zriadená v členskom štáte EÚ, sa môže zúčastňovať a predkladať žiadosti dobrovoľníckych činnosti, stáži a pracovných miest. Žiadosti by sa mali predložiť národnej agentúre v krajine, v ktorej je žiadajúca organizácia zriadená.

Sprievodca programom Európsky zbor solidarity na rok 2020 (v Anglickom jazyku)

Sprievodca programom Európsky zbor solidarity na rok 2020 (v Slovenskom jazyku)

Oprávnené organizácie a skupiny mladých ľudí môžu podávať svoje žiadosti k najbližšiemu predkladaciemu termínu v roku 2020:

Dobrovoľnícke projekty  7. máj 2020, 12:00 hod SEČ

Stáže a pracovné umiestnenia  7. máj 2020, 12:00 hod SEČ

Projekty v oblasti solidarity  7. máj 2020, 12:00 hod SEČ

Dobrovoľnícke tímy v prioritných oblastiach  

-> Žiadosti o grant pre Dobrovoľnícke tímy v prioritných oblastiach sú predkladané do Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA).

-> Žiadosti o grant pre ostatné akcie sú predkladané prostredníctvom online žiadostí do Národných agentúr v krajine, v ktorej je organizácia zaregistrovaná.

Formuláre žiadostí sú k dispozícii tu.

Pre ďalšie informácie pozri: Sprievodca programom 2020.

Partnerské krajiny 

Organizácie z nasledujúcich krajín sa môžu zapojiť do dobrovoľníckej činnosti ako partneri:

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko a Turecko
Lichtenštajnsko, Island a Nórsko
Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora, Srbsko
Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina
Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, Palestína, Sýria, Tunisko
Ruská federácia

Pracovné miesta a stáže sú otvorené len pre organizácie z členských štátov EÚ.

Ďalšie programy podporujúce Európsky zbor solidarity: