Projekty v oblasti solidarity ponúkajú mladým ľuďom možnosť sebarealizácie vo svojej komunite. Skupine najmenej piatich mladých ľudí dávajú možnosť vyjadriť solidaritu tým, že na seba vezmú zodpovednosť a zaviažu sa k tomu, že vo svojej miestnej komunite dosiahnu pozitívnu zmenu.

Projekt by mal mať jasne určenú tému, ktorej sa chce skupina mladých ľudí venovať a ktorú treba premietnuť do konkrétnych každodenných činností projektu, a mali by doň byť zapojení všetci účastníci. Projekty v oblasti solidarity by mali riešiť kľúčové výzvy v komunitách, no mali by vytvárať aj jasnú európsku pridanú hodnotu. Účasť na projekte v oblasti solidarity predstavuje dôležitú skúsenosť neformálneho vzdelávania, prostredníctvom ktorej mladí ľudia môžu zlepšiť svoj osobný, vzdelávací, sociálny a občiansky rozvoj.

Projekty v oblasti solidarity môžu trvať od 2 do 12 mesiacov. Na realizáciu projektu môžete získať finančnú podporu cez program Európsky zbor solidarity až do výšky 7 140 Eur na jeden kalendárny rok (595 €/mesiac)

Mladých ľudí, ktorí vykonávajú projekt v oblasti solidarity, môže podporovať kouč. Kouč je osoba, ktorá by mala mať skúsenosti v oblasti práce s mládežou, a ktorá nie je zapojená do realizácie projektu, teda je nestranná. Kouč sprevádza skupinu mladých ľudí procesom realizácie projektu, teda pri príprave, vykonávaní a hodnotení projektu. Zároveň môže uľahčovať a podporovať kvalitu vzdelávacieho procesu a pomáhať pri identifikovaní a dokumentovaní vzdelávacích výstupov na konci projektu. Skupina mladých ľudí môže v závislosti od svojich potrieb využívať podporu jedného alebo viacerých koučov. Ako Národná agentúra vidíme obrovský potenciál práve v spolupráci mladých ľudí s koučom. Preto sme prišli s myšlienkou vytvoriť vlastný tím koučov. Tím je zložený z 12 koučov, ktorí pochádzajú z rôznych regiónov Slovenska. Každý kouč má svoj vlastný príbeh, ako sa dostal ku koučingu, ale čo majú spoločné, je dostatok skúseností v práci s mládežou, s neformálnym vzdelávaním a poslanie pomáhať mladým ľuďom. Viac o našom tíme si prečítate tu.

Ak hľadáte konkrétne rady a tipy, ako začať s realizáciou vlastného projektu, tak viac o projektoch v oblasti solidarity si môžete prečítať tu. Ak hľadáte inšpiráciu na vaše projekty, tak  viac príkladov už realizovaných projektov nájdete tu. Ak hľadáte inšpiráciu z medzinárodného prostredia, tak linky na stránky a príklady projektov z iných krajín nájdete v článku, ktorý je uverejnený tu.