Dobrovoľnícka práca v rámci Európskeho zboru solidarity je príležitosťou…

1. Ponúknuť pomoc tam, kde je potrebná

Dobrovoľnícka práca je spôsob, ako prispieť svojou prácou, možnosť ukázať solidaritu a pomôcť komunitám, ktoré to potrebujú. Je to práca, ktorú sa rozhodneš robiť zadarmo, teda nedostaneš za ňu plat. Avšak tvoje cestovné náklady, ubytovanie, strava a poistenie budú hradené a dostaneš dokonca aj vreckové!

2. Vzdelávať sa a rozvíjať

Toto je úžasná príležitosť na vzdelávanie, ktorá naštartuje tvoj osobný a profesionálny rozvoj. Budeš mať školenia pred, počas aj po skončení tvojho dobrovoľníckeho dobrodružstva. Mentori ti pomôžu stanoviť si jasné ciele a ukážu ti, ako ich dosiahnuť. Budeš mať tiež príležitosť zlepšiť si rôzne zručnosti o ktorých si ani netušil, že máš a môžeš rozvíjať, naučíš sa žiť samostatne, prekonávať prekážky, pracovať v tíme a pod.

3. Cestovať a objavovať

Život v inej krajine a jej objavovanie, spoznávanie inej kultúry alebo nájdenie si nových priateľov bude nevyhnutne súčasťou tvojho dobrovoľníckeho dobrodružstva.

4. Zanechať stopu

Tvoja dobrovoľnícka práca je oveľa viac než len možnosťou, ako prejaviť solidaritu – prinesie nové nápady a multikultúrneho ducha do organizácie, pre ktorú budeš dobrovoľnícku prácu vykonávať, a pre miestnu komunitu v ktorej sa budeš pohybovať. Neveril by si, aký dosah môže mať tvoja práca!

5. Spojiť a angažovať sa

Zapojením sa do európskeho zboru solidarity sa staneš súčasťou komunity. Keď sa vrátiš, budeš môcť ostať v spojení so širšou komunitou bývalých dobrovoľníkov, podeliť sa o svoje skúsenosti a angažovať a inšpirovať iných mladých ľudí žijúcich v tvojej krajine. Národná agentúra pre teba môže mať ďalšie ponuky aj po skončení tvojej dobrovoľníckej služby.

#EUSolidarityCorps
europa.eu/solidarity-corps