Pozrite sa na niekoľko svedectiev od dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnili projektov na Slovensku.


OZ VIAC v Trstenej: Samia sa zúčastnila projektu v organizácii VIAC so sídlom v Trstenej. Táto organizácia sa snaží o rozvoj práce s mládežou na Orave, poskytuje miestnej mládeži zmysluplné aktivity a organizuje rôzne podujatia v meste a aj mimo neho. Samia sa priamo podieľala na organizácii niektorých týchto aktivít, organizovala workshopy na školách na rôzne témy, lekcie francúzskeho jazyka pre záujemcov a podobne.


Divadlo Pôtoň v Bátovciach: Janko sa zúčastnil projektu v divadle Pôtoň v malom mestečku Bátovce. Divadlo sa venuje najmä prezentácii nezávyslích tvorcov, organizuje divadelné predstavenia a poskytuje aj rezidencie pre rôznych umelcov z celého sveta. Janko bol zapojený do väčšiny aktivít, ktoré organizácia poskytovala, organizoval letný divadelný tábor pre deti, asistoval pri umeleckých rezidenciách a sám sa podieľal na divadelných predstaveniach, vĎaka svojmu hereckému pozadiu.


SPOSA v Bratislave: Gvantsa a zúčastnila projektu v organizácii Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom alebo skrátene SPOSA. Hlavým cieľom tejto organizácie je pomoc a spolupráca s ľuďmi s autizmom. Gvantsa pomáhala pri organizácii denných aktivít (najmä poobedných, ktorých sa zúčastňovali deti po škole), ale aj väčších podujatí s externým prostredím. Pri svojej práci používala aj “simulátor autizmu”, unikátny VR program, ktorý vyvinula organizácia SPOSA.


Nadácia Krajina harmónie v Žiline: Dobrovoľník Timo z Nemecka sa zúčastnil projektu Európskeho zboru solidarity v Žiline. V organizácii Nadácia Krajina Harmónie sa podieľal na aktivitách ako práca s ľuďmi s nedostatkom príležitostí, najmä so zdravotnými prekážkami. Pomáhal pri organizovaní podujatí a pri bežnom dennom fungovaní organizácie.