demo-attachment-102-Group-33
demo-attachment-103-Path-979
zbor-solidarity-uvod-03
demo-attachment-104-Path-980
Európsky zbor solidarity

Staňte sa šetrným vo svojej komunite a v Európe.

demo-attachment-101-Ellipse-20
demo-attachment-103-Path-979
Európsky zbor solidarity

Vyberte si vaše zameranie na konkrétnu oblasť.

Som mladý človek

Prijmite do svojej inštitúcie mladých dospelých alebo ich podporte pri vysielaní na projekty Európskeho zboru solidarity.

Pracujem s mládežou

Môžete sa zapojiť do dobrovoľníckych služieb, založiť vlastné projekty alebo využiť ponuky pracovných miest a stáží v Európe.

demo-attachment-117-Path-18
demo-attachment-118-Path-19
demo-attachment-119-Path-948
demo-attachment-115-Group-11
girl

Smerom k sociálnej Európe.

Solidarita je jednou zo základných hodnôt Európskej únie. Európsky zbor solidarity je skvelou príležitosťou pre mladých ľudí, aby sa dobrovoľne prihlásili do sociálnej a rozmanitej Európy. To ide napr. v dobrovoľníckych službách, ale aj na pracovných miestach a stážach alebo z vlastných iniciatív. Ich solidarita vytvára sociálnu súdržnosť v celej Európe.

SolidExpo- plagát final (2)

Partnership SolidExpo

NIVAM- Národný inštitút vzdelávania a mládeže vás pozýva na podujatie s názvom Partnership SolidExpo, ktoré sa uskutoční dňa 27. júna v čase od 9:30 do 15:00 v Ružomberku.Podujatie je zamerané na expozíciu/prezentáciu projektov v oblasti solidarity, mládežníckych výmen a v oblasti Kľúčovej akci...

Národná agentúra prezentuje(3)

Pozývame vás na Akreditačné školenie 2023

Dávame do pozornosti podujatie „Akreditačné školenie 2023“ ktoré je zamerané na organizácie ktoré si plánujú žiadať Značku Kvality v rámci Európskeho zboru solidarity, alebo už držia Značku Kvality, ale chceli by si zlepšiť svoje vedomosti, zručnosti alebo postoje v téme dobrovoľníctva a ...