demo-attachment-102-Group-33
demo-attachment-103-Path-979
zbor-solidarity-uvod-03
demo-attachment-104-Path-980
Európsky zbor solidarity

Staňte sa šetrným vo svojej komunite a v Európe.

demo-attachment-101-Ellipse-20
demo-attachment-103-Path-979
Európsky zbor solidarity

Vyberte si vaše zameranie na konkrétnu oblasť.

Som mladý človek

Prijmite do svojej inštitúcie mladých dospelých alebo ich podporte pri vysielaní na projekty Európskeho zboru solidarity.

Pracujem s mládežou

Môžete sa zapojiť do dobrovoľníckych služieb, založiť vlastné projekty alebo využiť ponuky pracovných miest a stáží v Európe.

demo-attachment-117-Path-18
demo-attachment-118-Path-19
demo-attachment-119-Path-948
demo-attachment-115-Group-11
girl

Smerom k sociálnej Európe.

Solidarita je jednou zo základných hodnôt Európskej únie. Európsky zbor solidarity je skvelou príležitosťou pre mladých ľudí, aby sa dobrovoľne prihlásili do sociálnej a rozmanitej Európy. To ide napr. v dobrovoľníckych službách, ale aj na pracovných miestach a stážach alebo z vlastných iniciatív. Ich solidarita vytvára sociálnu súdržnosť v celej Európe.

New-address

Národná agentúra Erasmus + sa presťahovala

S potešením Vám oznamujeme, že Národná agentúra Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu sa presťahovala na novú adresu!Naše služby môžete odteraz nájsť na našej novej adrese Hálova 6 v Petržalke.Ak máte akékoľvek otázky ohľadom nášho presťahovania, neváhajte nás kontaktovať.Zostaňte nalad...

Výzva na školiteľa – Annual 2023

NIVAM – Národný inštitút pre vzdelávanie a kultúru, Národná Agentúra Erasmus+ pre mládež a šport hľadá školiteľov na prípravu realizáciu a vyhodnotenie školenia Annual 2023, ktoré je venované pre pre organizácie a pre dobrovoľníkov Európskeho zboru solidarity.Ciele:Primárne ciele:Vyhodn...