skusenost

Informácie o COVID-19

Čo je to koronavírus (COVID-19)?Novoobjavený koronavírus je infekčné ochorenie a choroba, ktorú spôsobuje má názov COVID-19 (z anglického názvu COrona VIrus DIsease 2019). Väčšina ľudí infikovaných vírusom COVID-19 zažije mierne až stredne ťažké ...