NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ (Európsky zbor solidarity)

Mgr. Peter Kupec

riaditeľ

peter.kupec@nivam.sk

Poštová adresa:

Karloveská 64
842 58 Bratislava 4

Tel: +421 2 592 963 24

Kľúčová Akcia 1 (Erasmus+)

Mgr. Zuzana Kopčanová

odborný referent

+421 2 592 96 300
+421 908 67 88 19

zuzana.kopcanova@nivam.sk

Ing. Miroslav Vítek

odborný referent

+421 2 592 96 320
+421 908 67 88 14
miroslav.vitek@nivam.sk

Kľúčová Akcia 2 (Erasmus+)

Mgr. Boris Kolman, PhD.

odborný referent

+421 2 592 96 310
+421 908 67 88 20
boris.kolman@nivam.sk

Európsky zbor solidarity

Mgr. art. Adam Laták

odborný referent (dobrovoľníctvo, Značka kvality)

+421 2 592 96 115
+421 908 67 88 13
adam.latak@nivam.sk

Mgr. Ivana Dulovičová

odborný referent (dobrovoľníctvo, Značka kvality)

+421 2 592 96 320
+421 917 40 25 05
ivana.merakova@iuventa.sk

Mgr. Matúš Zibala

odborný referent (projekty v oblasti solidarity)

+421 2 592 96 313
+421 917 40 25 08
matus.zibala@nivam.sk

Hodnotiaci a zmluvný proces

Mgr. Peter Jonis

odborný referent

+421 2 592 96 340
+421 917 40 25 12
peter.jonis@nivam.sk

Mgr. Daniela Ficová

odborný referent

+421 2 592 96 280
+421 908 67 88 17
daniela.ficova@nivam.sk 

Primárne kontroly a hodnotenie záverečných správ

PhDr. Jana Fecsu

odborný referent

+421 2 592 96 315
+421 908 67 88 18
jana.fecsu@nivam.sk

Bc. Ingrid Bajáková

odborný referent

+421 2 592 96 332
+421 908 67 88 10
ingrid.bajakova@nivam.sk 

Školiaca stratégia (TCA a NET)

Mgr. Natália Nemcová

odborný referent (TCA a NET)

+421 2 592 96 279
+421 917 71 88 07
natalia.nemcova@nivam.sk

Mgr. Boris Kolman, PhD.

odborný referent (TCA)

+421 2 592 96 310
+421 908 67 88 20
boris.kolman@nivam.sk

Mgr. Matúš Zibala

odborný referent (NET aktivity v rámci programu Európsky zbor solidarity)

+421 2 592 96 313
+421 917 40 25 08
matus.zibala@nivam.sk

Eurodesk Slovensko

Mgr. Denisa Brantálová

odborný referent

+421 2 592 96 705
+421 905 932 937
denisa.brantalova@nivam.sk

IT podporné nástroje

(EESCP, Beneficiary Module, Mobility Tool+, Erasmus+ Project Results Platform, EU Login)   

PhDr. Jana Fecsu

odborný referent

+421 2 592 96 315
+421 908 67 88 18
jana.fecsu@nivam.sk