Som mladý človek.

Som pracovník s mládežou.

USMERNENIE č. 1 k situácii ohľadom pandémie koronavírus Národnej agentúry programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu (Európsky zbor solidarity)

V súvislosti s aktuálnou situáciou so šírením koronavírusu (2019-nCoV), vyhlásením mimoriadnej situácie a usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „usmernenie“) sa na Národnú agentúru obraciate s otázkami, ako postupovať v tejto situácii pri realizácii projektov v oblasti mládeže. Usmernenie je platné do odvolania, pričom v súčasnosti nie je zrejmé, ako dlho môže platiť. Z […]

Informácie o COVID-19

Čo je to koronavírus (COVID-19)? Novoobjavený koronavírus je infekčné ochorenie a choroba, ktorú spôsobuje má názov COVID-19 (z anglického názvu COrona VIrus DIsease 2019). Väčšina ľudí infikovaných vírusom COVID-19 zažije mierne až stredne ťažké ochorenie dýchacích ciest a zotaví sa bez potreby osobitného ošetrenia. U starších ľudí a tých, ktorí majú základné zdravotné problémy, ako […]

2. predkladací termín pre rok 2020 posunutý

Dovoľujeme si vám oznámiť, že v dôsledku ťažkostí v spojitosti s prepuknutím vírusu COVID19 sa predlžuje 2. predkladací termín pre žiadosti v rámci programu EÚ Európsky zbor solidarity pre rok 2020 z 30. apríla na 7. máj 2020 do 12:00 hod. bruselského času. V prípade akejkoľvek konzultácie, kontaktujte pracovníkov Národnej agentúry programu EÚ Erasmus+ (pre […]