NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ (Európsky zbor solidarity)

Mgr. Peter Kupec

riaditeľ

+421 2 592 96 225  
+421 908 67 88 16
peter.kupec@iuventa.sk

Poštová adresa:

Karloveská 64
842 58 Bratislava 4

Tel: +421 2 592 963 24

Kľúčová Akcia 1 (Erasmus+)

Mgr. Katarína Stasová

odborný referent

+421 2 592 96 321 
+421 908 67 88 19
katarina.stasova@iuventa.sk

Ing. Miroslav Vítek

odborný referent

+421 2 592 96 320  
+421 908 67 88 14
miroslav.vitek@iuventa.sk

Kľúčová Akcia 2 (Erasmus+)

Mgr. Boris Kolman, PhD.

odborný referent

+421 2 592 96 310 
+421 908 67 88 20
boris.kolman@iuventa.sk

Európsky zbor solidarity

Mgr. art. Adam Laták

odborný referent (dobrovoľníctvo, Značka kvality)

+421 2 592 96 115 
+421 908 67 88 13 
adam.latak@iuventa.sk

Mgr. Ivana Dulovičová

odborný referent (dobrovoľníctvo, Značka kvality)

+421 2 592 96 320 
+421 917 40 25 05 
ivana.merakova@iuventa.sk

Mgr. Matúš Zibala

odborný referent (projekty v oblasti solidarity)

+421 2 592 96 313
+421 917 40 25 08 
matus.zibala@iuventa.sk 

Hodnotiaci a zmluvný proces

Mgr. Peter Jonis

odborný referent

+421 2 592 96 340 
+421 917 40 25 12
peter.jonis@iuventa.sk

Mgr. Daniela Ficová

odborný referent

+421 2 592 96 280 
+421 908 67 88 17
daniela.ficova@iuventa.sk

Primárne kontroly a hodnotenie záverečných správ

Mgr. Jana Fecsu

odborný referent

+421 2 592 96 315 
+421 908 67 88 18
jana.fecsu@iuventa.sk

Bc. Ingrid Bajáková

odborný referent

+421 2 592 96 332 
+421 908 67 88 10
ingrid.bajakova@iuventa.sk 

Primárne kontroly a hodnotenie záverečných správ

Mgr. Jana Fecsu

odborný referent

+421 2 592 96 315 
+421 908 67 88 18
jana.fecsu@iuventa.sk

Bc. Ingrid Bajáková

odborný referent

+421 2 592 96 332 
+421 908 67 88 10
ingrid.bajakova@iuventa.sk 

Školiaca stratégia (TCA a NET)

Mgr. Natália Nemcová

odborný referent (TCA a NET)

+421 2 592 96 279 
+421 917 71 88 07
natalia.nemcova@iuventa.sk

Mgr. Boris Kolman, PhD.

odborný referent (TCA)

+421 2 592 96 310 
+421 908 67 88 20
boris.kolman@iuventa.sk

Mgr. Matúš Zibala

odborný referent (NET aktivity v rámci programu Európsky zbor solidarity)

+421 2 592 96 313
+421 917 40 25 08 
matus.zibala@iuventa.sk 

Eurodesk Slovensko

Mgr. Denisa Brantálová

odborný referent

+421 2 592 96 705
+421 905 93 29 37
denisa.brantalova@iuventa.sk

IT podporné nástroje

(EU Login, ORS – účastnícky portál, Mobility Tool +, Diseminačná platforma)   

Mgr. Jana Fecsu

odborný referent

+421 2 592 96 315 
+421 908 67 88 18
jana.fecsu@iuventa.sk