Coaching in Solidarity Projects

Varšava, Poľsko
Prihlásených: 0 / ∞

Školenie Koučing v solidárnych projektoch je podujatie venované téme koučovania mladých ľudí, ktorí realizujú projekty solidarity. Cieľom seminára je vytvoriť priestor na preskúmanie rôznych konceptov podpory mladých ľudí formou koučingu pri realizácii solidárnych projektov. Kouč je osoba, ktorá môže sprevádzať skupiny mladých ľudí a podporovať ich počas priebehu solidárneho projektu. Kouč môže tiež uľahčiť a podporiť...

Shopping Basket