Spojené výročné stretnutie pre dobrovoľníkov a organizácie (Annual)

Toto školenie je určené pre držiteľov značky kvality, s cieľom podeliť sa o skúsenosti, príklady dobrej praxe a úskalia, ktorým čelili. Podujatie je určené na posilnenie sietí a budovanie partnerstva. Cieľom stretnutia je zároveň zdieľať zážitky a výsledky projektu s ostatnými bývalými dobrovoľníkmi. Dozviete sa ako zužitkovať získané kompetencie na trhu práce a predstavíme Vám...

Shopping Basket