European Solidarity Corps: TOSCA – training and support for organisations active in the volunteering actions in the European Solidarity Corps

Bonn, Nemecko Bonn

Školenie TOSCA je zamerané na podporu a budovanie kapacít organizácií, ktoré sa aktívne zapájajú do dobrovoľníckych aktivít v rámci Európskeho zboru solidarity, s cieľom zabezpečiť kvalitu projektov a ich pozitívny dopad. Ciele školenia: Podporovať porozumenie, povedomie a záujem o hlavné kvalitatívne kritéria Európskeho zboru solidarity; Budovať kompetencie potrebné na navrhovanie a implementáciu projektov Európskeho zboru solidarity so zameraním sa na kvalitu projektov;...

Akreditačné školenie I.

Toto školenie je určené predovšetkým pre organizácie, ktoré zvažujú podať si žiadosť o Značku kvality. Hlavným cieľom školenia je vytvoriť priestor na výmenu skúseností, získanie vedomostí, oboznámenie sa so základnými princípmi, formami a metódami dobrovoľníckej služby. Školenie je zamerané na zvyšovanie kvality projektov Európskeho zboru solidarity a pripravenosť pracovníkov organizácií na prácu s dobrovoľníkmi.

Small-Scale Partnerships for Inclusion

Firenze, Taliansko

Pracujete s mladými ľuďmi zo znevýhodneného prostredia? Príďte a zistite, ako využiť financovanie malých partnerstiev v rámci programu Erasmus+ na svoju prácu v oblasti inklúzie. Malé partnerstvá predstavujú flexibilný formát projektu pre organizácie, ktoré pracujú na inklúzii a ktoré sú v programe Erasmus+ nové.  Zistite, ako môžete svojej inkluzívnej práci na miestnej úrovni pridať medzinárodný...

Volunteering Beyond Borders – Creating partnerships for European Solidarity Corps projects involving neighbouring partner countries

Praha, Česká Republika Praha

Česká národná agentúra v spolupráci s partnermi Strategickej spolupráce národných agentúr a SALTO „Beyond Borders“ organizuje aktivitu na budovanie partnerstva (PBA) na podporu dobrovoľníckych projektov a partnerstiev medzi programovými krajinami a susednými partnerskými krajinami v rámci Európskeho zboru solidarity. Ciele aktivity: Podporovať spoluprácu medzi organizáciami z programových krajín a susedných partnerských krajín v Európskom zbore...

PBA (Partnership building activity) for baltic countries and central Europe. „The Line“

Slovensko
Prihlásených: 0 / ∞

PBA „The Line“ je aktivita zameraná na budovanie silných a spoľahlivých partnerstiev medzi krajinami strednej Európy (Slovensko, Česká republika a Poľsko) a pobaltskými krajinami (Estónsko, Lotyšsko a Litva). Organizácie v týchto krajinách čelia podobným problémom týkajúcim sa účastníkov a financovania. Napriek rozdielom v národnej legislatíve sú pravidlá Európskeho zboru solidarity rovnaké pre každú krajinu, takže...

On Arrival III.

Prihlásených: 9 / 20

Hlavným cieľom školenia po príchode je predstaviť dobrovoľníkom hostiteľskú krajinu, program Európsky zbor solidarity (práva, povinnosti) a pripraviť ich na obdobie aktivít. Školenie po príchode pomáha účastníkom prispôsobiť sa kultúrnym a osobným výzvam, umožňuje dobrovoľníkom navzájom sa spoznávať a sieťovať sa. Účastníci počas školenia získavajú komunikačné zručnosti vrátane aspektu interkultúrneho vzdelávania, taktiež by mali dostať poradenstvo...

Mid-term I.

Prihlásených: 0 / 20

Školenie „uprostred“ je hodnotiace školenie, umožňuje dobrovoľníkom zhodnotiť ich doterajšie skúsenosti a zamyslieť sa nad aktivitami, rolou hostiteľskej organizácie a ich podporou, ktorú účastníkovi poskytovali/poskytujú. Hodnotenie poskytuje príležitosť poučiť sa zo skúseností všetkých a umožňuje účastníkom plánovať vývoj alebo ďalšie zlepšenia svojich aktivít a premýšľať o tom, čo budú robiť, keď táto ich skúsenosť skončí....

Mid-term II.

Prihlásených: 0 / 20

Školenie „uprostred“ je hodnotiace školenie, umožňuje dobrovoľníkom zhodnotiť ich doterajšie skúsenosti a zamyslieť sa nad aktivitami, rolou hostiteľskej organizácie a ich podporou, ktorú účastníkovi poskytovali/poskytujú. Hodnotenie poskytuje príležitosť poučiť sa zo skúseností všetkých a umožňuje účastníkom plánovať vývoj alebo ďalšie zlepšenia svojich aktivít a premýšľať o tom, čo budú robiť, keď táto ich skúsenosť skončí....

RE-EDU

Cieľom tohto školenia je preškolenie nielen nových zamestnancov akreditovaných organizácií. Školenie je zamerané na priblíženie noviniek v programe Európsky zbor solidarity, prehĺbenie znalostí zamestnancov akreditovaných organizácií, networking a zdieľanie dobrej praxe.

SoliDARE – European meeting for organisations in the Solidarity Corps

Praha, Česká Republika Praha

SoliDARE má za cieľ spájať zástupcov organizácií aktívnych v Európskom zbore solidarity. Cieľom je vytvárať komunitu organizácií, ktoré sú súčasťou siete Európskeho zboru solidarity. Organizácie, ktoré využívajú tento program, sú dôležitým aktérom a majú špecifické potreby, na ktoré by sa malo reagovať vytvorením miesta na vytváranie kontaktov a výmenu skúseností. SoliDARE je postavený tak, aby sa...

Shopping Basket