Mapa organizácií vznikla ako iniciatíva Národnej agentúry na lepšie zviditeľnenie aktivít organizácií, ktoré pracujú s témou dobrovoľníctva v rámci Európskeho zboru solidarity. Na mape môžete vidieť všetky organizácie, ktoré momentálne majú Značku kvality. Pri každej organizácii viete nájsť krátky popis ich činnosti a kontakt v prípade, že by ste mali záujem o viac informácií. V prípade, že vaša organizácia má záujem získať značku kvality, informácie môžete nájsť na tejto stránke.