Oži v koži dobrovoľníka

Prihlásených: 0 / 20

Chceli by ste sa stať dobrovoľníkom? Chceli by ste pomáhať ľudom doma alebo v zahraničí? Chcete stretnúť zahraničných dobrovoľníkov, ktorí prišli na Slovensko? Toto a omnoho viac vám ponúka zážitkové školenie „OŽI...

Mid-term I.

Prihlásených: 4 / 20

Školenie „uprostred“ je hodnotiace školenie, umožňuje dobrovoľníkom zhodnotiť ich doterajšie skúsenosti a zamyslieť sa nad aktivitami, rolou hostiteľskej organizácie a ich podporou, ktorú účastníkovi poskytovali/poskytujú. Hodnotenie poskytuje príležitosť poučiť sa...

On Arrival IV.

Prihlásených: 11 / 20

Hlavným cieľom školenia po príchode je predstaviť dobrovoľníkom hostiteľskú krajinu, program Európsky zbor solidarity (práva, povinnosti) a pripraviť ich na obdobie aktivít. Školenie po príchode pomáha účastníkom prispôsobiť sa kultúrnym...

Mid-term II.

Prihlásených: 4 / 20

Školenie „uprostred“ je hodnotiace školenie, umožňuje dobrovoľníkom zhodnotiť ich doterajšie skúsenosti a zamyslieť sa nad aktivitami, rolou hostiteľskej organizácie a ich podporou, ktorú účastníkovi poskytovali/poskytujú. Hodnotenie poskytuje príležitosť poučiť sa...

Akreditačné školenie

Prihlásených: 0 / 20

Hlavným cieľom školenia je informovať žiadateľov značky kvality v programe Európsky zbor solidarity ohľadom procesu podania si značky kvality, manažmentu dobrovoľníkov a o ďalších potrebných krokoch pre obdržanie značky kvality.

Mid-term IV.

Prihlásených: 0 / 20

Školenie „uprostred“ je hodnotiace školenie, umožňuje dobrovoľníkom zhodnotiť ich doterajšie skúsenosti a zamyslieť sa nad aktivitami, rolou hostiteľskej organizácie a ich podporou, ktorú účastníkovi poskytovali/poskytujú. Hodnotenie poskytuje príležitosť poučiť sa...

On Arrival V.

Prihlásených: 0 / 20

Hlavným cieľom školenia po príchode je predstaviť dobrovoľníkom hostiteľskú krajinu, program Európsky zbor solidarity (práva, povinnosti) a pripraviť ich na obdobie aktivít. Školenie po príchode pomáha účastníkom prispôsobiť sa kultúrnym...

On Arrival VI.

Prihlásených: 0 / 20

Hlavným cieľom školenia po príchode je predstaviť dobrovoľníkom hostiteľskú krajinu, program Európsky zbor solidarity (práva, povinnosti) a pripraviť ich na obdobie aktivít. Školenie po príchode pomáha účastníkom prispôsobiť sa kultúrnym...

Annual pre organizácie 2022

Prihlásených: 0 / 20

Toto školenie je určené pre držiteľov značky kvality, s cieľom podeliť sa o skúsenosti, príklady dobrej praxe a úskalia, ktorým čelili. Podujatie je určené na posilnenie sietí a budovanie partnerstva.

Annual pre dobrovoľníkov 2022

Prihlásených: 0 / 20

Cieľom stretnutia je zdieľať zážitky a výsledky projektu s ostatnými bývalými dobrovoľníkmi. Dozviete sa ako zúžitkovať získané kompetencie na trhu práce a predstavíme Vám príležitosti, ktoré môžete po dobrovoľníckej činnosti využit.