Školenie pre pool hodnotiteľov NA programov E+ a ESC

Bratislava
Prihlásených: 11 / 13

Prihlasovanie na školenie pre vybraných hodnotiteľov a hodnotiteľky programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity. Februárové školenie začína obedom vo štvrtok 9.2.2023 o 12:00 hod. a končí v nedeľu 12.2.2023 obedom....

Akreditačné školenie I.

Toto školenie je určené predovšetkým pre organizácie, ktoré zvažujú podať si žiadosť o Značku kvality. Hlavným cieľom školenia je vytvoriť priestor na výmenu skúseností, získanie vedomostí, oboznámenie sa so základnými...

RE-EDU

Cieľom tohto školenia je preškolenie nielen nových zamestnancov akreditovaných organizácií. Školenie je zamerané na priblíženie noviniek v programe Európsky zbor solidarity, prehĺbenie znalostí zamestnancov akreditovaných organizácií, networking a zdieľanie dobrej...

Akreditačné školenie II.

Toto školenie je určené predovšetkým pre organizácie, ktoré zvažujú podať si žiadosť o Značku kvality. Hlavným cieľom školenia je vytvoriť priestor na výmenu skúseností, získanie vedomostí, oboznámenie sa so základnými...