Oži v koži dobrovoľníka

Prihlásených: 0 / 20

Chceli by ste sa stať dobrovoľníkom? Chceli by ste pomáhať ľudom doma alebo v zahraničí? Chcete stretnúť zahraničných dobrovoľníkov, ktorí prišli na Slovensko? Toto a omnoho viac vám ponúka zážitkové školenie „OŽI...

ESCalátor

Cieľom školenia je zvýšiť povedomie mladých ľudí o možnostiach, ktoré ponúka program Európsky zbor solidarity. Školenie je prioritne zamerané na projekty v oblasti solidarity, do ktorých sa môžu zapojiť mladí...

Annual pre organizácie 2022

Prihlásených: 0 / 20

Toto školenie je určené pre držiteľov značky kvality, s cieľom podeliť sa o skúsenosti, príklady dobrej praxe a úskalia, ktorým čelili. Podujatie je určené na posilnenie sietí a budovanie partnerstva.