thumbnail_image_50413569

Školenie „Kľúč od inklúzie“

Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu (Iuventa) realizovala v dňoch 2. – 5.6.2022 úspešné školenie na tému kľúč od inklúzie. Školenie bolo určené pre organizácie pracujúce so zdravotne znevýhodnenou mládežou, ktoré nemajú do...