Small-Scale Partnerships for Inclusion

Firenze, Taliansko

Pracujete s mladými ľuďmi zo znevýhodneného prostredia? Príďte a zistite, ako využiť financovanie malých partnerstiev v rámci programu Erasmus+ na svoju prácu v oblasti inklúzie. Malé partnerstvá predstavujú flexibilný formát...

SoliDARE – European meeting for organisations in the Solidarity Corps

Praha, Česká Republika Praha

SoliDARE má za cieľ spájať zástupcov organizácií aktívnych v Európskom zbore solidarity. Cieľom je vytvárať komunitu organizácií, ktoré sú súčasťou siete Európskeho zboru solidarity. Organizácie, ktoré využívajú tento program, sú dôležitým...

Harvesting Konferencia

Budapešť, Maďarsko
Prihlásených: 0 / ∞

Harvesting konferencia je dvojdňové podujatie pre mladých ľudí, pracovníkov s mládežou a zamestnancov NA, ktorí už sú zapojení alebo by sa ešte len chceli zapojiť do inklúzie. Cieľom konferencie je...