Čo je Európsky zbor solidarity?

Európsky zbor solidarity je nový program Európskej únie, ktorá poskytuje mladým ľuďom príležitosť vykonávať dobrovoľnícku prácu alebo pracovať vo svojej vlastnej krajine či v zahraničí na projektoch, z ktorých majú prospech komunity a ľudia v celej Európe.

Všetci mladí ľudia, ktorí sa zapoja do niektorej z aktivít Európskeho zboru solidarity, súhlasia s jeho poslaním a zásadami, ktoré budú dodržiavať.

V Európskom zbore solidarity sa môžeš zaregistrovať, keď budeš mať 17 rokov, no na projekte môžeš začať pracovať až po dosiahnutí 18 rokov. Do projektov Európskeho zboru solidarity sa môžu zapojiť ľudia vo veku do 30 rokov vrátane.

Po jednoduchej registrácii možno vybrať členov Európskeho zboru solidarity, ktorí budú vyzvaní, aby sa zapojili do širokej škály projektov, medzi ktoré patrí pomoc pri predchádzaní prírodným katastrofám alebo následnej obnove, pomoc v centrách pre žiadateľov o azyl, alebo riešenie rôznych sociálnych problémov v rámci komunít.

Projekty, ktoré Európsky zbor solidarity podporuje, môžu mať trvanie od dvoch do dvanástich mesiacov. Ich realizácia zvyčajne prebieha v členských štátoch Európskej únie.

Príručka pre žiadateľov a formuláre žiadostí

Európska komisia 10. augusta 2018 zverejnila prvú výzvu na predkladanie návrhov projektov v rámci Európskeho zboru solidarity. Predkladací termín na podávanie projektových žiadostí je 28. máj 2021, s výnimkou projektov dobrovoľníckych tímov v oblasti s vysokou prioritou, ktoré majú čas podať projektovú žiadosť do 5. októbra 2021. Žiadosti o Značku kvality sa môžu podávať priebežne. 

Príručka pre žiadateľov na rok 2021 (v Anglickom jazyku)

Príručka pre žiadateľov na rok 2021 (v Slovenskom jazyku)

Príručka pre žiadateľov na rok 2022 (v Anglickom jazyku)

Príručka pre žiadateľov na rok 2022 (v Slovenskom jazyku)

Príručka pre žiadateľov na rok 2023 (v Anglickom jazyku)

Príručka pre žiadateľov na rok 2023 (v Slovenskom jazyku)

Príručka pre žiadateľov na rok 2024 (v Anglickom jazyku)

Príručka pre žiadateľov na rok 2024 (v Slovenskom jazyku)

Formuláre žiadostí

Organizácie

Do programu sa môže zapojiť akákoľvek súkromná alebo verejná organizácia zriadená v programovej alebo partnerskej krajine. Značku kvality pre vedúce organizácie si môže požiadať akákoľvek súkromná alebo verejná organizácia ktorá je zriadená v programovej krajine aspoň rok.

Programové krajiny:

  • Členské štáty EU
  • Island
  • Lichtenštajnsko
  • Turecko
  • Republika Severné Macedónsko

Partnerské krajiny:

  • Nórsko
  • Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora, Srbsko
  • Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina
  • Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, Palestína, Sýria, Tunisko
  • Ruská federácia