IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Poštová adresa: 
Karloveská 64
842 58 Bratislava 4

Tel: +421 2 592 963 24

Generálny riaditeľ

Zástupca generálneho riaditeľa

Národná agentúra programu EÚ Erasmus+

a programu EÚ Európsky zbor solidarity

Mgr. Peter Kupec 
riaditeľ

tel.: +421 2 592 96 225
mobil: +421 908 67 88 16
e-mail: peter.kupec@iuventa.sk


Všeobecné konzultácie (Erasmus+ a Európsky zbor solidarity)

Mgr. Katarína Stasová  
odborný referent (Mobilita pracovníkov s mládežou)

tel.: +421 2 592 96 321
mobil: +421 908 67 88 14
e-mail: katarina.stasova@iuventa.sk


Kľúčová Akcia 2 (Erasmus+)

Mgr. Tomáš Tóth 
odborný referent

tel.: +421 2 592 96 310
mobil: +421 908 67 88 20
e-mail: tomas.toth@iuventa.sk


Kľúčová Akcia 1 a 3 (Erasmus+)

Ing. Lenka Babicová 
odborný referent

tel.: +421 2 592 96 311
mobil: +421 908 67 88 19
e-mail: lenka.babicova@iuventa.sk


Európsky zbor solidarity

Mgr. art. Adam Laták 
odborný referent (dobrovoľníctvo, stáže a pracovné umiestnenia, Značka kvality)

tel.: +421 2 592 96 115
mobil: +421 908 67 88 13
e-mail: adam.latak@iuventa.sk

Mgr. Michaela Šidová 
odborný referent (dobrovoľníctvo, stáže a pracovné umiestnenia, Značka kvality)

tel.: +421 2 592 96 320
mobil: +421 917 40 25 05
e-mail: michaela.sidova@iuventa.sk

Mgr. Matúš Zibala 
odborný referent (projekty v oblasti solidarity)

tel.: +421 2 592 96 313
mobil: +421 917 40 25 08
e-mail: matus.zibala@iuventa.sk 


Hodnotiaci a zmluvný proces    

Mgr. Peter Jonis 
odborný referent

tel.: +421 2 592 96 340
mobil: +421 917 40 25 12
e-mail: peter.jonis@iuventa.sk

Mgr. Jana Fecsu 
odborný referent

tel.: +421 2 592 96 315
mobil: +421 908 67 88 18
e-mail: jana.fecsu@iuventa.sk


Primárne kontroly a hodnotenie záverečných správ    

Mgr. Lukáš Michal 
odborný referent

tel.: +421 2 592 96 280
mobil: +421 908 67 88 09
e-mail: lukas.michal@iuventa.sk

Bc. Ingrid Bajáková 
odborný referent

tel.: +421 2 592 96 332
mobil: +421 908 67 88 10
e-mail: ingrid.bajakova@iuventa.sk 


Mgr. Jana Fecsu 
odborný referent

tel.: +421 2 592 96 315
mobil: +421  908 67 88 18
e-mail: jana.fecsu@iuventa.sk


Školiaca stratégia (TCA a NET) 

Mgr. Natália Nemcová 
odborný referent (TCA a NET)

tel.: +421 2 592 96 279
mobil: +421 917 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk 


Mgr. Tomáš Tóth 
odborný referent (TCA)

tel.: +421 2 592 96 310
mobil: +421 908 67 88 20
e-mail: tomas.toth@iuventa.sk

Mgr. Matúš Zibala 
odborný referent (NET aktivity v rámci programu Európsky zbor solidarity)

tel.: +421 2 592 96 313
mobil: +421 917 40 25 08
e-mail: matus.zibala@iuventa.sk  


Eurodesk Slovensko    

Mgr. Mária Kapustová 
odborný referent

tel.: +421 2 592 96 705
mobil: +421 905 93 29 37
e-mail: maria.kapustova@iuventa.sk


IT podporné nástroje 
(ECAS, URF – účastnícky portál, Mobility Tool +, Diseminačná platforma)    

Mgr. Lukáš Michal 
odborný referent

tel.: +421 2 592 96 280
mobil: +421 908 67 88 09
e-mail: lukas.michal@iuventa.sk

Regionálni koordinátori IUVENTA – Slovenského inštitútu mládeže

Bratislava, Trnava

Mgr. Milan Polešenský  

mobil: +421 903 459 169
tel: +421 2 592 96 652
e-mail: milan.polesensky@iuventa.sk 


Trenčiansky kraj

Ing. Dana Gavalierová

mobil: +421 907 99 32 61
e-mail:
dana.gavalierova@iuventa.sk


Nitriansky kraj

PaedDr. Ivana Boboňová, PhD.    

mobil: +421 917 40 25 23
e-mail: ivana.bobonova@iuventa.sk


Banskobystrický kraj

Ing. Darina Diošiová  

mobil: +421 907 992 975
e-mail: darina.diosiova@iuventa.sk


Žilinský kraj

Ing. Petra Sňahničanová  

mobil: +421 917 402 506
e-mail: petra.snahnicanova@iuventa.sk


Košický kraj

Mgr. Martin Boršč  

mobil: +421 917 402 524
e-mail: martin.borsc@iuventa.sk


Prešovský kraj

Mgr. Soňa Štefančíková  

mobil: +421 917 402 522
e-mail: sona.stefancikova@iuventa.sk