NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Poštová adresa: 
Karloveská 64
842 58 Bratislava 4

Tel: +421 2 592 963 24

Generálny riaditeľ

Zástupca generálneho riaditeľa

Národná agentúra programu EÚ Erasmus+

a programu EÚ Európsky zbor solidarity

Mgr. Peter Kupec 
riaditeľ

tel.: +421 2 592 96 225
mobil: +421 908 67 88 16
e-mail: peter.kupec@iuventa.sk


Kľúčová Akcia 2 (Erasmus+)

Mgr. Boris Kolman, PhD

odborný referent

tel.: +421 2 592 96 310
mobil: +421 908 67 88 20
e-mail: boris.kolman@iuventa.sk


Kľúčová Akcia 1  (Erasmus+)

Ing. Miroslav Vítek 
odborný referent

tel.: +421 2 592 96 321
mobil: +421 908 67 88 14
e-mail: miroslav.vitek@iuventa.sk


Európsky zbor solidarity

Mgr. art. Adam Laták 
odborný referent (dobrovoľníctvo, Značka kvality)

tel.: +421 2 592 96 115
mobil: +421 908 67 88 13
e-mail: adam.latak@iuventa.sk

Mgr. Ivana Meráková 
odborný referent (dobrovoľníctvo, Značka kvality)

tel.: +421 2 592 96 320
mobil: +421 917 40 25 05
e-mail: ivana.merakova@iuventa.sk

Mgr. Matúš Zibala 
odborný referent (projekty v oblasti solidarity)

tel.: +421 2 592 96 313
mobil: +421 917 40 25 08
e-mail: matus.zibala@iuventa.sk 


Hodnotiaci a zmluvný proces    

Mgr. Peter Jonis 
odborný referent

tel.: +421 2 592 96 340
mobil: +421 917 40 25 12
e-mail: peter.jonis@iuventa.sk

Mgr. Daniela Ficová 
odborný referent

tel.: +421 2 592 96 280
mobil: +421 908 67 88 17
e-mail: daniela.ficova@iuventa.sk


Primárne kontroly a hodnotenie záverečných správ    

Mgr. Daniela Ficová 
odborný referent

tel.: +421 2 592 96 280
mobil: +421 908 67 88 17
e-mail: daniela.ficova@iuventa.sk

Bc. Ingrid Bajáková 
odborný referent

tel.: +421 2 592 96 332
mobil: +421 908 67 88 10
e-mail: ingrid.bajakova@iuventa.sk 


PhDr. Jana Fecsu 
odborný referent

tel.: +421 2 592 96 315
mobil: +421  908 67 88 18
e-mail: jana.fecsu@iuventa.sk


Školiaca stratégia (TCA a NET) 

Mgr. Natália Nemcová 
odborný referent (TCA a NET)

tel.: +421 2 592 96 279
mobil: +421 917 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk 

Mgr. Matúš Zibala 
odborný referent (NET aktivity v rámci programu Európsky zbor solidarity)

tel.: +421 2 592 96 313
mobil: +421 917 40 25 08
e-mail: matus.zibala@iuventa.sk  


Eurodesk Slovensko    

Mgr. Denisa Brantálová 
odborný referent

tel.: +421 2 592 96 705
mobil: +421 944 080 582
e-mail: denisa.brantalova@iuventa.sk


IT podporné nástroje 
(ECAS, URF – účastnícky portál, Mobility Tool +, Diseminačná platforma)    

Mgr. Jana Fecsu 
odborný referent

tel.: +421 2 592 96 315
mobil: +421  908 67 88 18
e-mail: jana.fecsu@iuventa.sk

Regionálni koordinátori

NIVAM – Národného inštitútu vzdelávania a mládeže

 

Bratislavský kraj

Mgr. Milan Polešenský  

mobil: +421 903 459 169
tel: +421 2 592 96 652
e-mail: milan.polesensky@iuventa.sk 

Trnavský kraj

Ing. Michaela Koprdová, M. Sc.

mobil: +421 908 678 811
e-mail: michaela.koprdova@iuventa.sk 


Trenčiansky kraj


Nitriansky kraj

PhDr. Marcel Mudrák, PhD.    

mobil: +421 908 67 88 15
e-mail: marcel.mudrak@iuventa.sk


Banskobystrický kraj

Ing. Darina Diošiová  

mobil: +421 907 992 975
e-mail: darina.diosiova@iuventa.sk


Žilinský kraj

Mgr. Ivana Novakova 

mobil: +421 917 402 506
e-mail: ivana.novakova@iuventa.sk


Košický kraj

Izabela Széplaki  

mobil: +421 917 402 524
e-mail: izabela.szeplaki@iuventa.sk


Prešovský kraj

Ing. Martina Pihuličová  

mobil: +421 918 539 420
e-mail: martina.pihulicova@iuventa.sk