Zverejnené zmluvy slúžia ako vzorová informácia. Sú rozdelené podľa akcií programu, pre ktorú sú určené. Pokiaľ hľadáte zmluvy pre konkrétny projekt, uprednostnite špecifickú informáciu v sekcii Mám projekt/Číslo projektu.

 • ESC11 Volunteering projects
 • ESC12 Volunteering partnership
 • ESC13 Volunteering partnership – annual
 • ESC21Traineeships and Jobs
 • ESC31 Solidarity projects
 • ESC52 Quality label
 • ESC 11_dohoda o Grante_SK_2019_MONO
 • Príloha I – Všeobecné podmienky MONO
 • Príloha II – Opis projektu, odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá
 • Príloha IV – Sadzby platné pre jednotkové príspevky
 • Príloha V – Formuláre zmluvných dokumentov používané medzi príjemcom a účastníkmi
 • Inštrukcie k priebežnej správe
 • Formulár priebežnej správy
 • Inštrukcie k vyplneniu záverečnej správy
 • Vizuálna identita a logo programu European solidarity corps