Mid-term VII.

Školenie „uprostred“ je hodnotiace školenie, umožňuje dobrovoľníkom zhodnotiť ich doterajšie skúsenosti a zamyslieť sa nad aktivitami, rolou hostiteľskej organizácie a ich podporou, ktorú účastníkovi poskytovali/poskytujú. Hodnotenie poskytuje príležitosť poučiť sa zo skúseností všetkých a umožňuje účastníkom plánovať vývoj alebo ďalšie zlepšenia svojich aktivít a premýšľať o tom, čo budú robiť, keď táto ich skúsenosť skončí....

EuroPeers Training Course

Salzburg, Rakúsko
Prihlásených: 0 / 20

Školenie pre mladých ľudí, ktorí sa zapojili do projektov Európskeho Zboru Solidarity a Erasmus+, a majú záujem zdieľať svoje skúsenosti s rovesníkmi. Europeers sú mladí ľudia so skúsenosťou s projektami Európskeho Zboru Solidarity alebo Erasmus+, ktorí zdieľajú svoje skúsenosti a informujú mladých ľudí o možnostiach, ktoré im tieto projekty poskytujú. Počas tohto medzinárodného školenia sa...

Bridges to Solidarity

Sofia, Bulharsko
Prihlásených: 0 / 20

Školenie je príležitosťou pre pracovníkov s mládežou, aby reflektovali svoju úlohu pri podporovaní solidarity v rámci komunít, a umožní im samostatne zhodnotiť a ďalej rozvíjať svoje kompetencie na facilitáciu procesov pri posilňovaní komunít. Cieľom tohto školenia je zamerať sa na medziľudský aspekt solidarity v EÚ a medzinárodné, ako aj lokálne prepojenia občanov EÚ. Berúc do...

The new generation of leaders

Žilina
Prihlásených: 0 / 20

Ktoré skills potrebujú lídri 21. storočia? Aké sú nové formy fungovania lídra, ktoré vyplývajú z nárokov doby? Cieľom školenia je zvýšiť kompetencie mladých ľudí a pracovníkov s mládežou v téme líderstva a projektového manažmentu, aby boli schopní realizovať kvalitné projektové návrhy. Účastníci si zážitkovou formou osvoja techniky a nástroje, ktoré leader uplatňuje v praxi. Ciele aktivity: Budú zamerané...

Europe talks about Solidarity

Prihlásených: 0 / 3

Europe talks about Solidarity ponúkne účastníkom priestor na dialóg o chápaní solidarity v Európe. Udalosť spojí expertov zo sektora práce s mládežou, ktorí budú diskutovať o chápaní solidarity. Rovnako poskytne prehľad o solidarite v oblasti práce s mládežou. Účastníkom bude prezentovať rôzne perspektívy solidarity cez externých expertov, s cieľom kriticky uvažovať o chápaní solidarity. Ciele aktivity: Vytvoriť platformu pre participáciu v debatách o rôznych...

Oži v koži dobrovoľníka

Chceli by ste sa stať dobrovoľníkom? Chceli by ste pomáhať ľudom doma alebo v zahraničí? Chcete stretnúť zahraničných dobrovoľníkov, ktorí prišli na Slovensko? Toto a omnoho viac vám ponúka zážitkové školenie „OŽI V KOŽI DOBROVOĽNÍKA“ ktoré vám predstaví aké to je byť dobrovoľníkom v rámci programu Európsky zbor solidarity. Na školení získate unikátnu možnosť stráviť jeden deň v jednej z organizácií,...

Mid-term I.

Školenie „uprostred“ je hodnotiace školenie, umožňuje dobrovoľníkom zhodnotiť ich doterajšie skúsenosti a zamyslieť sa nad aktivitami, rolou hostiteľskej organizácie a ich podporou, ktorú účastníkovi poskytovali/poskytujú. Hodnotenie poskytuje príležitosť poučiť sa zo skúseností všetkých a umožňuje účastníkom plánovať vývoj alebo ďalšie zlepšenia svojich aktivít a premýšľať o tom, čo budú robiť, keď táto ich skúsenosť skončí....

On Arrival IV.

Prihlásených: 13 / 20

Hlavným cieľom školenia po príchode je predstaviť dobrovoľníkom hostiteľskú krajinu, program Európsky zbor solidarity (práva, povinnosti) a pripraviť ich na obdobie aktivít. Školenie po príchode pomáha účastníkom prispôsobiť sa kultúrnym a osobným výzvam, umožňuje dobrovoľníkom navzájom sa spoznávať a sieťovať sa. Účastníci počas školenia získavajú komunikačné zručnosti vrátane aspektu interkultúrneho vzdelávania, taktiež by mali dostať poradenstvo...

European Solidarity Corps: TOSCA – online training and support for organisations active in the volunteering actions in the European Solidarity Corps

Cyprus
Prihlásených: 0 / 20

Školenie TOSCA je zamerané na podporu a budovanie kapacít organizácií, ktoré sa aktívne zapájajú do dobrovoľníckych aktivít v rámci Európskeho zboru solidarity, s cieľom zabezpečiť kvalitu projektov a ich pozitívny dopad. Ciele školenia: · Podporovať porozumenie, povedomie a záujem o hlavné kvalitatívne kritéria Európskeho zboru solidarity; · Budovať kompetencie potrebné na navrhovanie a implementáciu projektov...

Mid-term II.

Školenie „uprostred“ je hodnotiace školenie, umožňuje dobrovoľníkom zhodnotiť ich doterajšie skúsenosti a zamyslieť sa nad aktivitami, rolou hostiteľskej organizácie a ich podporou, ktorú účastníkovi poskytovali/poskytujú. Hodnotenie poskytuje príležitosť poučiť sa zo skúseností všetkých a umožňuje účastníkom plánovať vývoj alebo ďalšie zlepšenia svojich aktivít a premýšľať o tom, čo budú robiť, keď táto ich skúsenosť skončí....

Shopping Basket