Nadchádzajúce Udalosti

Nahrávam Udalosti

Nadchádzajúce Udalosti

Udalosti Search and Views Navigation

Udalosť Navigácie Zobrazení

máj 2020

ABC on volunteering mentorship

10 mája - 15 mája
Mollina, Španielsko

Školenie reaguje na problém, ktorý sa vyskytuje počas cyklu dobrovoľníckych aktivít, kedy mentori dobrovoľníkov nepôsobia v organizácii dlhodobo, častokrát sú sami dobrovoľníkmi a nemajú čas, prípadne znalosti o kompetenciách a úlohách, ktoré by mentor mal mať a plniť. Toto školenie ponúka organizáciám priestor, aby si vyškolili vlastných mentorov, pričom získajú základy potrebné pre vykonávanie takejto funkcie. Školenie rozvíja ich znalosti a zručnosti potrebné na lepšiu podporu dobrovoľníkov v rámci programu Európsky zbor solidarity.

Zobraziť viac »
+ Export udalostí