Nahrávam školenia

« Všetky školenia

  • Táto udalosť už prebehla.

ABC on volunteering mentorship

10. mája, 2020 - 16. mája, 2020

Miesto konania: Mollina, Španielsko

Termín: 10. 5. – 15. 5. 2020

Uzávierka prihlášok: 29. marec 2020

Typ aktivity: školenie

Krátka charakteristika: Školenie reaguje na problém, ktorý sa vyskytuje počas cyklu dobrovoľníckych aktivít, kedy mentori dobrovoľníkov nepôsobia v organizácii dlhodobo, častokrát sú sami dobrovoľníkmi a nemajú čas, prípadne znalosti o kompetenciách a úlohách, ktoré by mentor mal mať a plniť. Toto školenie ponúka organizáciám priestor, aby si vyškolili vlastných mentorov, pričom získajú základy potrebné pre vykonávanie takejto funkcie. Školenie rozvíja ich znalosti a zručnosti potrebné na lepšiu podporu dobrovoľníkov v rámci programu Európsky zbor solidarity.

Ciele aktivity:

  • ponúknuť začínajúcim mentorom praktické a teoretické znalosti o dobrovoľníckom mentorovaní;
  • porozumieť dobrovoľníckej schéme a roliam rôznych záujmových osôb zahrnutých v dobrovoľníckych aktivitách Erasmus+;
  • rozvíjať znalosti a zručnosti pre podporu dobrovoľníkov, menovite ich vzdelávacích procesov;
  • oboznámiť sa s rôznymi typmi mentorovania;
  • získať odpovede na technické/praktické záležitosti;
  • spoznať príklady dobrej praxe a vymeniť si skúsenosti;
  • vymeniť si kontakty a vytvoriť nové partnerstvá;
  • vytvoriť podpornú skupinu (sieť).

Pracovný jazyk: anglický jazyk

Cieľová skupina: Pracovníci s mládežou; manažéri mládežníckych projektov; mládežnícki lídri; mentori dobrovoľníkov; dobrovoľníci alebo ex-dobrovoľníci, ktorí sa zaujímajú o mentorstvo.

Počet účastníkov: 2 účastníci zo SR

Náklady spojené s účasťou na školení: Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Kontaktná osoba:

Mgr. Natália Nemcová
tel.: (+421-2) 59 29 62 79
m.t.: (+421-917) 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk

Prihláška: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/abc-on-voluntering-mentorship-net-activity.8618/

Podrobnosti

Začiatok školenia:
10. mája, 2020
Koniec školenia:
16. mája, 2020
View Udalosť Website

Miesto udalosti

Mollina
Španielsko
Shopping Basket
Prihlásených: 0 / ∞

Registrácia bola ukončená po naplnení kapacity.