Nahrávam školenia

« Všetky školenia

  • Táto udalosť už prebehla.

Europe talks about Solidarity

12. marca, 2020 - 15. marca, 2020

Miesto konania: Viedeň, Rakúsko

Termín: 12. 3. – 14. 3. 2020

Uzávierka prihlášok: 27. január 2020

Typ aktivity: konferencia-sympózium-fórum

Konferencia “Europe talks about Solidarity” ponúka priestor pre koncepčnú diskusiu o porozumení solidarity v Európe. Udalosť spojí na jednom mieste expertov, ktorí podporujú porozumenie solidarity v sektore mládeže. Táto udalosť je prvou zo série stretnutí v rôznych krajinách.

Ciele aktivity: 

  • ponúknuť platformu na účasť v debatách o rôznych aspektoch a porozumení solidarity;
  • predstaviť rôzne inšpiratívne vstupy a príklady praxe súvisiace so solidaritou v programe Európskeho Zboru Solidarity, ale aj mimo   neho;
  • budovať podpornú sieť rôznych záujmových osôb zaujímajúcich sa o solidaritu v Európe.

Pracovný jazyk: anglický jazyk

Cieľová skupina: pracovníci s mládežou; školitelia; mládežnícki lídri; manažéri mládežníckych projektov; tvorcovia mládežníckych politík; výskumníci v oblasti mládeže; predstavitelia vládnych štruktúr: lokálnych komunít, krajov, ministerstiev; tvorcovia politík; umelci a predstavitelia kultúrneho sektora; súkromný sektor (napr. sociálnych podnikov); organizácie a hnutia občianskej spoločnosti.

Počet účastníkov: 5 účastníkov zo SR

Náklady spojené s účasťou na školení: Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Kontaktná osoba:

Mgr. Matúš Zibala
tel.: (+421-2) 59 29 63 13
m.t.: (+421-917) 40 25 08
e-mail: matus.zibala@iuventa.sk

Prihláška: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/europe-talks-about-solidarity.8467/

Podrobnosti

Začiatok školenia:
12. marca, 2020
Koniec školenia:
15. marca, 2020
View Udalosť Website

Miesto udalosti

Viedeň
Rakúsko
Shopping Basket
Prihlásených: 0 / ∞

Registrácia bola ukončená po naplnení kapacity.