Nahrávam školenia

« Všetky školenia

  • Táto udalosť už prebehla.

European Solidarity Corps: TOSCA

24. februára, 2020 - 29. februára, 2020

Miesto konania: Yspertal, Rakúsko

Termín: 24. 2. – 28. 2. 2020

Uzávierka prihlášok: 2. január 2020

Typ aktivity: Školenie

Krátka charakteristika:

Školenie má za cieľ podporovať a budovať kapacity organizácií, ktoré aktívne participujú v dobrovoľníckych aktivitách Európskeho Zboru Solidarity, aby bola zabezpečená kvalita a dopad týchto projektov. Súčasťou projektu je prípravná online fáza pred stretnutím v Rakúsku. Jej cieľom je zabezpečiť základné informácie, aby bola vytvorená spoločná pôda, ako aj priestor, v ktorom začnú účastníci vytvárať komunitu a vypracujú prvé úlohy a hodnotenia ich organizácií, lokálnych komunít a osobných potrieb.

Ciele aktivity:

  • Podporovať porozumenie, povedomie a záujem o hlavné kvalitatívne kritéria Európskeho Zboru Solidarity
  • Budovať kompetencie v navrhovaní a implementácii projektov Európskeho Zboru Solidarity s dôrazom na kvalitu
  • Zabezpečiť porozumenie a podporu vo formálnej stránke fungovania programu: možnosti, inštrukcie, štruktúra, priority, pravidlá a procedúry;
  • Poskytnúť účastníkom priestor na vyjadrenie súrnych problémov a potrieb a poskytnúť im podľa možností podporu;
  • Vytvárať podpornú komunitu organizácií zapojených v Európskom Zbore Solidarity

Pracovný jazyk: Anglický jazyk

Cieľová skupina: Pracovníci s mládežou; manažéri mládežníckych projektov; mentori v oblasti dobrovoľníctva;

Počet účastníkov: 2 účastníci zo SR

Náklady spojené s účasťou na školení:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Kontaktná osoba:

Mgr. Natália Nemcová
tel.: (+421-2) 59 29 62 79
m.t.: (+421-917) 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk

Prihláška: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/european-solidarity-corps-tosca.8386/

Podrobnosti

Začiatok školenia:
24. februára, 2020
Koniec školenia:
29. februára, 2020
View Udalosť Website

Miesto udalosti

Yspertal
Rakúsko
Shopping Basket
Prihlásených: 0 / ∞

Registrácia bola ukončená po naplnení kapacity.