Nahrávam školenia

« Všetky školenia

  • Táto udalosť už prebehla.

ESCalátor

11. marca, 2020 - 16. marca, 2020

Miesto konania: Slovensko, Poprad

Termín: 11. 3. – 15. 3. 2020

Uzávierka prihlášok: 24. február 2020

Typ aktivity: školenie

Krátka charakteristika:

Cieľom školenia je zvýšiť povedomie mladých ľudí o možnostiach, ktoré ponúka program Európsky zbor solidarity. Školenie je prioritne zamerané na projekty v oblasti solidarity, do ktorých sa môžu zapojiť mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov. Školenie je určené pre mladých ľudí, ktorí už majú skúsenosti s podávaním projektov v rámci programu Erasmus+, rovnako ako aj pre mladých ľudí, ktorí ešte nemajú žiadne skúsenosti s podávaním projektov, ale mali by záujem sa zapojiť do programu Európsky zbor solidarity.

Ciele aktivity:

Ciele budú zamerané najmä na pochopenie filozofie a priorít programu Európsky zbor solidarity, na tvorbu projektu a projektového manažmentu, oboznámenie sa so základnými formálnymi a kvalitatívnymi aspektami žiadosti projektu v oblasti solidarity, skvalitnenie projektových zámerov, aby mali vyššiu šancu k ich podpore, rozvoj líderských zručností, a i.

Pracovný jazyk: slovenský jazyk

Cieľová skupina: školenie je určené pre mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov

Počet účastníkov: 25 účastníkov zo Slovenska

Náklady spojené s účasťou na školení:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10% si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že ide o menšiu sumu.

Kontaktná osoba:

Mgr. Matúš Zibala
tel.: +421 2 592 96 313
mobil: +421 917 402 508
e-mail: matus.zibala@iuventa.sk

Prihlásiť sa

Podrobnosti

Začiatok školenia:
11. marca, 2020
Koniec školenia:
16. marca, 2020
View Udalosť Website

Miesto udalosti

Poprad
Slovenská republika
Shopping Basket
Prihlásených: 0 / ∞

Registrácia bola ukončená po naplnení kapacity.