business-3695073_1280

Vízia NIVaM

NIVaM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže, ktorý 01. júla 2022 vznikol zlúčením Metodicko-pedagogického centra, Štátneho pedagogického ústavu, IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže  a Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, má za cieľ...