admin-ajax

1. predkladacie termíny pre žiadosti v rámci programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity pre rok 2022

Programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity aj v roku 2022 ponúkajú niekoľko nových príležitostí pre účastníkov, nových iniciatív, možností zapojenia sa pre organizácie a s ambicióznymi cieľmi súvisiacimi so snahou prispievať k zvýšeniu kvality formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia v Európe.

Priority programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity

Program Erasmus+ sa snaží v období rokov 2021-2027 umožniť účasť ešte väčšiemu počtu účastníkov a širšiemu spektru organizácií. V tomto smere nový program zdôrazňuje inkluzívnosť, zelené iniciatívy a digitalizáciu ako kľúčové a najdôležitejšie priority, ktoré podporujú prostredníctvom finančných mechanizmov, ďalej posilňovanie občianskych hodnôt, dialóg kultúr, toleranciu a pochopenie sociálneho, kultúrneho a historického dedičstva.
Medze hlavné priority oboch programov tak patria: inklúzia a diverzita, ktorá sa zameriava na zabezpečenie rovnakých príležitostí vo vzdelávaní pre všetkých vrátane ľudí so znevýhodnením – zdravotným, sociálnym či ekonomickým; digitálna transformácia orientovaná na sprístupnenie digitálnych technológií a inovácií všetkým oblastiam vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu; environmentálna udržateľnosť a klimatické ciele, ktoré by sa mali dostať do budúcich učebných plánov, zvyšovať povedomie o klimatickej situácii a podporovať udržateľné správanie; a aktívna participácia, ktorá rozvíja sociálne a multikultúrne kompetencie, kritické myslenie a aktívne občianstvo založené na demokratickom princípe v celoživotnom vzdelávaní a v práci s mládežou.

Na jar nás čaká niekoľko prvých predkladacích termínov pre žiadosti v rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európskeho zboru solidarity pre rok 2022.

Predkladacie termíny

V rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže:
Projekty môžu byť realizované prostredníctvom nasledujúcich aktivít (kľúčových akcií):

• v rámci Kľúčovej akcie 1:
KA1 – Mládežnícke výmeny a Mobilita pracovníkov s mládežou
KA1- Aktivity participácie mládeže
Predkladací termín: 23. 2. 2022 do 12.00 hod. (poludnie bruselského času) platí pre KA1 projekty

• v rámci Kľúčovej akcie 2 :
KA2 – Kooperačné partnerstvá
KA2 – Malé partnerstvá
Predkladací termín: 23. 3. 2022 do 12.00 hod. (poludnie bruselského času) platí pre KA2 projekty

Pre jednotlivé akcie programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže na rok 2022 je alokovaný nasledovný rozpočet:
KA1- Mládežnícke výmeny a Mobilita pracovníkov s mládežou: 2.873.916 eur
KA1 –Aktivity participácie mládeže: 653.430 eur
KA2 – Kooperačné partnerstvá: 1.739.541 eur
KA2 – Malé partnerstvá: 415.552 eur

V rámci programu Európsky zbor solidarity:
Projekty Európskeho zboru solidarity môžu byť realizované prostredníctvom nasledujúcich aktivít:

• Dobrovoľnícke projekty
• Projekty v oblasti solidarity

Predkladací termín: 23. 2. 2022 do 12.00 hod. (poludnie bruselského času) platí pre celý program Európsky zbor solidarity

Pre jednotlivé akcie programu EÚ Európsky zbor solidarity na rok 2022 je alokovaný nasledovný rozpočet:
Dobrovoľnícke aktivity: 1.301.067 eur
Projekty v oblasti solidarity: 200.487 eur

Podať projekt online
Internetovú stránku s online formulármi pre programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity nájdete TU.

Sprievodca programom
Všetky ďalšie podstatné informácie ohľadom podávania si žiadostí nájdete v aktuálnom Sprievodcovi programom Erasmus+ a Sprievodcovi programom Európsky zbor solidarity.

Kontaktujte nás
V prípade potreby konzultovať svoje projektové zámery, neváhajte sa na nás obrátiť – KONTAKTY.

Inštruktážne webináre
Plánujete požiadať o grant pre váš projektový zámer Erasmus+ v oblasti mládeže alebo v Európskom zbore solidarity? Pozývame vás na webináre zamerané na prípravu projektov v rámci KA1, KA2 a EZS v rámci Výzvy 2022. Predstavíme vám novinky v programe, čo by nemalo chýbať vo vašom projekte, aby bola vaša projektová žiadosť úspešná a zároveň vás prevedieme procesom vypĺňania prihlášky.
Webináre sa uskutočnia ONLINE a prihlásiť sa môžete cez tento prihlasovací formulár.

Tešíme sa na vaše projekty!

Comments are closed.