2023 (1)

Európsky zbor solidarity: bola spustená nová výzva! Európska komisia dnes zverejnila výzvu na predkladanie návrhov v rámci Európskeho zboru solidarity na rok 2023


Výzva poskytuje mladým ľuďom množstvo príležitostí zapojiť sa do inšpiratívnych a posilňujúcich projektov, ktoré podporujú solidaritu. Účasťou v Európskom zbore solidarity sa mladým ľuďom ponúka možnosť zapojiť sa do solidárnych akcií v prioritných oblastiach, akými sú ochrana životného prostredia a udržateľnosťdigitálna transformácia, sociálne začlenenie a diverzita a podpora aktívneho občianstva. Novinkou sú navýšené sadzby v niektorých rozpočtových položkách čím chce Európska komisia zvýšiť kvalitu implementácie projektov Európskeho zboru solidarity.

Európsky zbor solidarity existuje ako program financovaný EÚ od októbra 2018 s prevádzkovým rozpočtom 375,6 milióna EUR na roky 2018 – 2020. Nadviazal na predchádzajúce iniciatívy EÚ v oblasti solidarity, s cieľom ponúknuť jedinečnú bránu pre organizácie pôsobiace v sektore solidarity a mladých ľudí, ktorí chcú prispieť spoločnosti v oblastiach, na ktorých im najviac záleží. Na základe úspechu iniciatívy, Európsky zbor solidarity pokračuje ako samostatný program aj v období rokov 2021 – 2027 a rozširuje ich tak, aby prispievali k naplneniu kľúčových cieľov a výziev Európskej Únie a naďalej ponúka príležitosti pre mladých ľudí a organizácie, ktoré s nimi pracujú.

Viac informácii sa dozviete:

Sprievodca programom Európsky zbor solidarity

Výzvy na predkladacie termíny

Ročný pracovný program na rok 2022 na implementáciu aktivít Európskeho zboru solidarity

Comments are closed.