skusenost

Informácie o COVID-19

Čo je to koronavírus (COVID-19)?

Novoobjavený koronavírus je infekčné ochorenie a choroba, ktorú spôsobuje má názov COVID-19 (z anglického názvu COrona VIrus DIsease 2019). Väčšina ľudí infikovaných vírusom COVID-19 zažije mierne až stredne ťažké ochorenie dýchacích ciest a zotaví sa bez potreby osobitného ošetrenia. U starších ľudí a tých, ktorí majú základné zdravotné problémy, ako sú kardiovaskulárne choroby, cukrovka, chronické ochorenia dýchacích ciest a rakovina, je pravdepodobnosť, že sa u nich vyskytne vážnejší priebeh. Vírus COVID-19 sa šíri predovšetkým prostredníctvom kvapiek slín alebo výtoku z nosa, keď infikovaná osoba kašle alebo kýcha. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 11. marca 2020 vyhlásila, že svet čelí pandémii v dôsledku závažnosti a rýchleho šírenia vírusu COVID-19.

Zdroj: WHO

Ako môžete prispieť k zastaveniu šírenia vírusu?

V boji proti tejto chorobe sa od každej osoby vyžaduje, aby prijala preventívne opatrenia. WHO uviedla 7 opatrení, pomocou ktorých môžete zastaviť šírenie vírusu.

Pozrite si ich na videu, 

Pri informovaní sa o šírení vírusu, sa vždy riaďte spoľahlivými a aktuálnymi zdrojmi, napríklad informačnou stránkou organizácie WHO. Taktiež môžete sledovať slovenskú informačnú stránku, či stránky iných európskych krajín, v súvislosti s touto chorobou.

Je tiež potrebné uvedomiť si, že na sociálnych sieťach sa zdieľajú mnohé škodlivé a nepresné príspevky týkajúce sa vírusu. Pri zdieľaní akéhokoľvek obsahu na týchto kanáloch, vždy dvakrát skontrolujte dôveryhodnosť uvedených informácií.

Aké sú opatrenia prijaté členskými štátmi EÚ?

Európska komisia vytvorila novú webovú podstránku, kde reaguje na situáciu spojenú s priebehom ochorenia koronavírus a poskytuje bližšie informácie o úsilí EÚ v súvislosti s novým ochorením. Konkrétne preventívne a reaktívne opatrenia sa však v jednotlivých členských štátoch líšia. Mnoho krajín uzavrelo svoje hranice pred cudzincami. Aktualizované informácie o každom členskom štáte, môžete získať na stránke Európskej únie venovanej reakcii na koronavírus: Prepravné opatrenia. EÚ taktiež zriadila stránku s cieľom informovať občanov o právach cestujúcich v čase prepuknutia choroby.

Aký vplyv má pandémia COVID-19 na mládežnícke iniciatívy EÚ?

Vo väčšine krajín EÚ existujú obmedzenia týkajúce sa cestovania, aby sa zabránilo šíreniu vírusu. To samozrejme platí aj pre všetky mládežnícke iniciatívy EÚ. EÚ preto zrušila, odložila alebo zmenila počet iniciatív, ktoré sa mali uskutočniť počas jarných mesiacov. Nižšie nájdete viac informácií o každej iniciatíve.

· DiscoverEU: Odložené až do odvolania

· Európske podujatie European Youth Event: Odložené až do odvolania

· Európsky zbor solidarity a Erasmus+: Predĺženie predkladacích termínov. Jednotlivci by sa mali obrátiť na Národné agentúry.

· Erasmus+ Virtual Exchange: Projekty stále prebiehajú

Comments are closed.