407393915_751225380378763_1298149741048625418_n

Národný inštitút vzdelávania a mládeže je odteraz súčasťou významného medzinárodného konzorcia

Medzinárodné konzorcium CONSORTIUM OF INSTITUTIONS FOR DEVELOPMENT AND RESEARCH IN EDUCATION IN EUROPE (CIDREE) je významnou medzinárodnou sieťou inštitúcií, ktoré sú zodpovedné za kvalitu regionálneho alebo národného vzdelávacieho systému prípadne k nej prispievajú.

Od roku 2024 sa jeho súčasťou stane aj Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM). Členovia CIDREE sú vo svojich krajinách vedúcou organizáciou, poskytujúcou ministrom odborné politické poradenstvo v kľúčových aspektoch vzdelávania. V rámci medzinárodnej siete inštitúcií si v konzorciu jej členovia navzájom vymieňajú odborné poznatky, učia sa jeden od druhého a rozvíjajú nové znalosti relevantné pre rôzne vzdelávacie systémy, a tým prispievajú k celkovému zlepšeniu vzdelávania v Európe.

K cieľom siete CIDREE patrí:

  • zabezpečiť výmenu a šírenie poznatkov a informácií na vysokej úrovni medzi členskými inštitúciami, ktoré poskytujú podporu pri plnení ich vlastných úloh,
  • vytvárať nové poznatky, ktoré vznikajú na základe spolupráce a sú k dispozícii členským inštitúciám a ďalším zainteresovaným stranám,
  • podporovať inovačné aktivity v rámci európskych vzdelávacích systémov.

Všetky dôležité informácie sa dozviete tu.

Comments are closed.