thumbnail_image_50413569

Školenie „Kľúč od inklúzie“

Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu (Iuventa) realizovala v dňoch 2. – 5.6.2022 úspešné školenie na tému kľúč od inklúzie. Školenie bolo určené pre organizácie pracujúce so zdravotne znevýhodnenou mládežou, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti s programami Erasmus+ a Európsky zbor solidarity a chceli by sa zapojiť. Cieľom školenia bolo zvýšiť povedomie pracovníkov s mládežou o možnosti realizácie inkluzívnych projektov. Okrem iného mali účastníci školenia možnosť spoznať, ako pracujú iné organizácie s mladými ľuďmi so znevýhodnením. Zároveň dostali možnosť zoznámiť sa s rôznymi inkluzívnymi nástrojmi, metódami a prístupmi, ktoré môžu pomôcť prekonávať prekážky spojené so začleňovaním mladých ľudí so znevýhodnením nie len do projektových aktivít, ale aj do bežného života. Školenia sa mohli zúčastniť pracovníci s mládežou, ale aj samotní mladí ľudia so znevýhodnením, s ktorými pracovníci s mládežou pracujú. Všetkým účastníkom veľmi pekne ďakujeme za ich aktívnu účasť. Budeme sa tešiť opäť nabudúce pri ďalších podujatiach.

Comments are closed.