Výsledky výberových komisií programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity

Výsledky výberových komisií programov EÚ ERASMUS+ a EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY

Na základe odporúčania výberových komisií programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity, zverejňujeme výsledky výberových procesov projektových žiadostí predložených k nasledujúcim predkladacím termínom výzvy 2023:

Predkladací termín 4.10.2023 pre Erasmus+ KA2 – Malé partnerstvá, Kooperačné partnerstvá

Predkladací termín 4.10.2023 pre Erasmus+ KA1 – Mládežnícke výmeny, Mobility pracovníkov s mládežou, Aktivity participácie mládeže, DiscoverEU inkluzívna akcia a Mobilita športových trénerov

Predkladací termín 4.10.2023 pre Európsky zbor solidarity – Projekty v oblasti solidarity

Všetkým úspešným žiadateľom gratulujeme a želáme úspešnú realizáciu projektu!

V prípade akejkoľvek konzultácie Vášho projektového zámeru neváhajte kontaktovať Národnú agentúru Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu.

Comments are closed.