stiahnuť

Výzvy o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR si Vás dovoľuje informovať o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou, ktorá je dostupná tu.

Podľa § 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú oprávnenými žiadateľmi o dotáciu obec, vyšší územný celok, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť, centrum voľného času a fyzická osoba, ktorá vykonáva prácu s mládežou, je bezúhonná a dovŕšila vek najmenej 18 rokov.

Comments are closed.