stiahnuť

Výzva na mentora/mentorku – „Konzultácie pre pool hodnotiteľov NA programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity“

NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže – hľadá 2 mentorov/mentorky na prípravu, realizáciu a vyhodnotenie aktivity „Konzultácie pre pool hodnotiteľov NA programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity“.

Ciele podpory sú:

 • Predstaviť programy, politiky a priority EÚ v oblasti mládeže
 • Pochopiť základné princípy práce s mládežou na SR a neformálneho vzdelávania
 • Porozumieť filozofii, cieľom a základným prvkom Programov a cieľom jednotlivých aktivít v rámci oboch programov Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a Európsky zbor solidarity
 • Posilniť kritické a analytické myslenie hodnotiteľov
 • Vedieť posúdiť kvalitu projektovej logiky v žiadosti
 • Porozumieť kritériám v jednotlivých častiach posudkov a hodnotené aspekty rozpočtov projektov
 • Prispieť k odstráneniu najčastejších nedostatkov v posudkoch
 • Vytvoriť priestor pre individuálne aj tímové hodnotenie vybraných projektových žiadostí a podporiť zjednotenie v pohľade na predložené žiadosti
 • Oboznámiť sa s procesmi, IT nástrojmi a formulármi posudkov

Profil mentora/mentorky:

Kandidát/ka má mať:

 • Znalosti filozofie, cieľov, horizontálnych tém a základných prvkov Programov EÚ Erasmus+ a Európsky zbor solidarity
 • Skúsenosti v oblasti práce s mládežou na SR a neformálneho vzdelávania
 • Znalosti strategických dokumentov týkajúcich sa mládeže na európskej a národnej úrovni
 • Znalosti projektového manažmentu a projektovej logiky
 • Skúsenosti vo vzdelávaní v téme analytického a kritického myslenia
 • Skúsenosti s hodnotením projektov v rámci programu Erasmus+ alebo iných grantových schém EÚ na Slovensku a v rámci EÚ

Viac informácií nájdete tu.

Prihlášku si môžete stiahnuť tu.

Termín na zaslanie prihlášok je do 14.9.2023.

Prihlášky zasielajte na e-mail: zuzana.kopcanova@nivam.sk

Comments are closed.