Výzva na školiteľa – Annual 2023

NIVAM – Národný inštitút pre vzdelávanie a kultúru, Národná Agentúra Erasmus+ pre mládež a šport hľadá školiteľov na prípravu realizáciu a vyhodnotenie školenia Annual 2023, ktoré je venované pre pre organizácie a pre dobrovoľníkov Európskeho zboru solidarity.

Ciele:

Primárne ciele:

  • Vyhodnotiť dobrovoľnícku službu z pohľadu spolupráce medzi účastníkom a účastníckymi organizáciami a osobnej podpory a dohľadu, svojho osobného príspevku k aktivite a celkového pedagogického prístupu a svojich vzdelávacích výstupov (osobných,odborných, sociálnych) vrátane uvedomenia si vlastných osobných schopností a zručností a (prípadne) dokončenia svojho portfólia Youthpass a Europass.
  • Facilitovať reflexiu predchádzajúcich skúseností a aktivít počas roka.
  • Zaistiť sieťovanie medzi účastníkmi a podpora budúcich aktivít účastníkov, potenciálne partnerstvá, vznik nových projektov a pod.
  • Zaistiť výmenu skúseností s rovesníkmi.

Profil účastníka:

  • Dobrovoľníci na projektoch Európskeho zboru solidarity
  • Organizácie pracujúce s doborovoľníkmi v rámci ESC

Dátum a miesto konania

Miesto konania bude určené

Plánovaný dátum: 30.11.-3.12.2023

Záujemcovia zašlú podklady k splneniu formálnych kritérií na adresu adam.latak@iuventa.sk do 27.10.2023.

Pre viac informácií, prosím kontaktujte Adama Latáka: adam.latak@nivam.sk

Bližšie informácie v súbore nižšie:

Prihlášku si môžete stiahnuť na tomto linku.

Comments are closed.