stiahnuť

Výzva na školiteľa/školiteľku Let’s talk about mental health

NIVAM – Národná Agentúra Erasmus+ v súčinnosti s IPčkom.sk – občianskym združením
poradňou pre hľadá 1 slovenského školiteľa/ku na prípravu, realizáciu a vyhodnotenie
školenia, ktoré sa uskutočňuje pod školiacou stratégiou TCA. Oblasťou uvedeného školenia je
prioritne téma prevencie a starostlivosti o duševné zdravie mladých ľudí. Školenie je
národného charakteru a je určené pre pracovníkov s mládežou, aktívnych mladých ľudí,
sociálnych pracovníkov, pedagógov, školských psychológov, ktorí predstavujú priamy kontakt
pre mladých ľudí.

Ciele:

 • Vyškoliť pracovníkov s mládežou a vybaviť ich potrebnými vedomosťami a zručnosťami,
  ktoré sú dôležité v súvislosti s riešením problémov duševného zdravia,
 • Poznať vývinové úlohy a potreby detí a mladých ľudí v kontexte ich prežívania a
  duševného zdravia,
 • Oboznámiť sa s online/offline prostredím,
 • Spoznať nástroje, metodické postupy a spôsoby ich efektívneho využívania v pomoci a
  podpore detí a mladých ľudí,
 • Zdieľať skúsenosti a príklady dobrej praxe v práci s mladými ľuďmi v kontexte
  duševného zdravia,
 • Podporiť rozvoj skúsenosti v kontexte práce so sociálnymi médiami v prospech v
  prospech duševného zdravia.

Dátum a miesto konania

Dátum školenia: 21. – 24.9. 2023
– 21. 9. 2023 Príchod od 15:00, Začiatok programu: 16:00
– 24. 9. 2023 Program do 12:00, končí sa obedom.

Miesto konania: Bratislava

Profil školiteľa

Kandidát na školiteľa v uvedenom školení by mal mať kompetencie v oblasti:

 • Vplyvu duševného zdravia na mladých ľudí (problémy / faktory ovplyvňujúce duševné
  zdravie mladých ľudí),
 • Potrieb mladých ľudí v kontexte pozitívneho duševného zdravia,
 • Vplyvu online/offline prostredia na duševné zdravie mladých ľudí,
 • Metodických postupov a nástrojov slúžiacich na efektívne využívanie,
 • Príkladov dobrej praxe v rámci práce s mladými ľuďmi a ich duševným zdravím,
 • Stratégie Európskej únie v oblasti mládeže 2019-2027 a Európskych cieľov v oblasti
  mládeže a ich prepojenie na oblasť kvality života a duševného zdravia mladých ľudí.

Prihlasovanie:

Záujemcovia môžu reagovať na e-mail: natalia.nemcova@nivam.sk
Termín: do 4. 9. 2023

Prihlášku si môžete stiahnuť tu.

Viac informácií sa dozvieme tu.

Comments are closed.