výzva EZS

Európsky zbor solidarity: bola spustená nová výzva! Európska komisia dnes zverejnila výzvu na predkladanie návrhov v rámci Európskeho zboru solidarity na rok 2024

Výzva poskytuje mladým ľuďom množstvo príležitostí zapojiť sa do inšpiratívnych a posilňujúcich projektov, ktoré podporujú solidaritu. Účasťou v Európskom zbore solidarity sa mladým ľuďom ponúka možnosť zapojiť sa do solidárnych akcií v prioritných oblastiach, akými sú ochrana životného prostredia a udržateľnosťdigitálna transformácia, sociálne začlenenie a diverzita a podpora aktívneho občianstva. Na rok 2024 Komisia upravila model financovania Európskeho zboru solidarity a zvýšila sumy grantov, aby zmiernila vplyv inflácie a zabezpečila, že rozpočet na projekty zostane dostatočný. Nová výzva navyše poskytuje stimuly pre zelené cestovanie.

Výzva má tiež za cieľ podporiť Ukrajinu, ktorá sa naďalej bráni ruskej invázii. Špeciálne projekty Európskeho zboru solidarity podporia ľudí utekajúcich pred vojnou.

Európsky zbor solidarity existuje ako program financovaný EÚ od októbra 2018 s prevádzkovým rozpočtom 375,6 milióna EUR na roky 2018 – 2020. Nadviazal na predchádzajúce iniciatívy EÚ v oblasti solidarity, s cieľom ponúknuť jedinečnú bránu pre organizácie pôsobiace v sektore solidarity a mladých ľudí, ktorí chcú prispieť spoločnosti v oblastiach, na ktorých im najviac záleží. Na základe úspechu iniciatívy, Európsky zbor solidarity pokračuje ako samostatný program aj v období rokov 2021 – 2027 a rozširuje ich tak, aby prispievali k naplneniu kľúčových cieľov a výziev Európskej Únie a naďalej ponúka príležitosti pre mladých ľudí a organizácie, ktoré s nimi pracujú.

Viac informácii sa dozviete:

Sprievodca programom Európsky zbor solidarity

Výzvy na predkladacie termíny

Ročný pracovný program na rok 2024 na implementáciu aktivít Európskeho zboru solidarity

Comments are closed.