european_solidarity_corps_guide_2022_en_v2_page-0001

Predstavujeme revidovaného Sprievodcu programom Európsky zbor solidarity 2022

Predstavujeme revidovaného Sprievodcu programom Európsky zbor solidarity 2022

V sprievodcovi sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť o programe. Ide o neoddeliteľnú súčasť výzvy na predkladanie návrhov. Ak vaša organizácia žiada o financovanie, musí sa riadiť podmienkami účasti a financovania uvedenými v sprievodcovi.

Spolu s revidovaným sprievodcom vyšlo aj korigendum obsahujúce zmeny týkajúce sa:

  • Ako sa dostať k financovaniu v dobrovoľníckych projektoch
  • Kritérií oprávnenosti v dobrovoľníckych projektoch
  • Termínov životného cyklu projektu -> Orientačný dátum podpisu zmluvy o grante

Všetky vyššie uvedené zmeny sú zohľadnené vo verzii 8 príručky Európskeho zboru solidarity 2022, ktorá je k dispozícii na portáli Európskeho zboru solidarity a na našom webe zborsolidarity.eu.

Sprievodcu Európskym zborom solidarity 2022 by si mal preštudovať každý, kto chce predložiť žiadosť. Obsahuje podrobné informácie o podmienkach projektov, o ktoré sa môžete uchádzať v rámci všeobecnej výzvy na predkladanie návrhov.

Comments are closed.