2. predkladací termín pre rok 2020 posunutý

Dovoľujeme si vám oznámiť, že v dôsledku ťažkostí v spojitosti s prepuknutím vírusu COVID19 sa predlžuje 2. predkladací termín pre žiadosti v rámci programu EÚ Európsky zbor solidarity pre rok 2020 z 30. apríla na 7. máj 2020 do 12:00 hod. bruselského času.

V prípade akejkoľvek konzultácie, kontaktujte pracovníkov Národnej agentúry programu EÚ Erasmus+ (pre oblasť mládeže a športu), ktorá administruje a implementuje aj program EÚ Európsky zbor solidarity.

Comments are closed.