Zmluvy

USMERNENIE č. 1 k situácii ohľadom pandémie koronavírus Národnej agentúry programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu (Európsky zbor solidarity)

V súvislosti s aktuálnou situáciou so šírením koronavírusu (2019-nCoV), vyhlásením mimoriadnej situácie a usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „usmernenie“) sa na Národnú agentúru obraciate s otázkami, a...