ESC-CALL-eypbanner-1200x600px

Európsky zbor solidarity: bola spustená nová výzva! Európska komisia dnes zverejnila výzvu na predkladanie návrhov v rámci Európskeho zboru solidarity na rok 2022

Výzva poskytuje mladým ľuďom množstvo príležitostí zapojiť sa do inšpiratívnych a posilňujúcich projektov, ktoré podporujú solidaritu. Účasťou v Európskom zbore solidarity sa mladým ľuďom ponúkne možnosť zapojiť sa do solidárnych akcií v prioritných oblastiach, akými sú zmena klímy a ekologický prechod, digitálna transformácia, sociálne začlenenie, ochrana európskeho kultúrneho dedičstva, podpora zdravého životného štýlu a upriamiť pozornosť aj na Európsky rok mládeže 2022. Výzva Európskeho zboru solidarity 2022 po prvýkrát zahŕňa aj Európsky zbor dobrovoľníckej humanitárnej pomoci. Na tieto solidárne aktivity je v roku 2022 vyčlenených takmer 139 miliónov eur. Uzávierka výziev je v závislosti od typu aktivity medzi 23. februárom a 4. októbrom 2022.

Európsky zbor solidarity existuje ako program financovaný EÚ od októbra 2018 s prevádzkovým rozpočtom 375,6 milióna EUR na roky 2018 – 2020. Nadviazal na predchádzajúce iniciatívy EÚ v oblasti solidarity s cieľom ponúknuť jedinečnú bránu pre organizácie pôsobiace v sektore solidarity a mladých ľudí, ktorí chcú prispieť spoločnosti v oblastiach, na ktorých im najviac záleží. Na základe úspechu iniciatívy Európsky zbor solidarity pokračuje vo svojich aktivitách aj v období rokov 2021 – 2027 a rozširuje ich tak, aby prispievali k dodávkam humanitárnej pomoci do tretích krajín.

Pre viac informácií:

Sprievodca programom Európsky zbor solidarity

Výzvy na predkladacie termíny

Ročný pracovný program na rok 2022 na implementáciu aktivít Európskeho zboru solidarity

Comments are closed.