puzzle1b

Inklúzia a rozmanitosť v rámci programov ERASMUS + a EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY

Cieľom programu týchto EÚ programov je podporovať rovnosť príležitostí a prístupu, inklúziu, rozmanitosť a spravodlivosť v rámci všetkých jeho akcií. Vzhľadom na tento cieľ sa program zameriava na organizácie a účastníkov s nedostatkom príležitostí, ktorým sa sprístupňujú mechanizmy a zdroje programu. Organizácie by mali svoje projekty a aktivity navrhovať na základe inkluzívneho prístupu, aby boli prístupné pre najrôznejších účastníkov.

Na účely realizácie týchto zásad sa navrhuje stratégia inklúzie a rozmanitosti, ktorá sa týka všetkých programových oblastí a ktorej cieľom je podporovať jednoduchší prístup najrôznejších organizácií k financovaniu a lepšie oslovovať viacerých účastníkov s nedostatkom príležitostí. Stanovuje sa v nej aj rámec pre tie projekty podporené v rámci programu, ktorých cieľom je riešiť otázky súvisiace s inklúziou a rozmanitosťou. Cieľom tejto stratégie je pomôcť pri odstraňovaní prekážok, ktorým môžu čeliť rôzne cieľové skupiny pri prístupe k príležitostiam v Európe a mimo nej.

Viac sa dozviete v aktuálnom sprievodcovi programom Erasmus+ (od str. 7) a v sprievodcovi programom Európsky zbor solidarity (od str. 9) alebo na stránke SALTO Inclusion and & Diversity

Zdieľame vám niekoľko príkladov dobrej praxe v rámci inklúzivnych projektov  :

  1. Inšpiratívny príbeh Sintije na invalidnom vozíku, ktorú nikdy nenapadlo uskutočniť mládežnícku výmenu, a rozkvitla vďaka medzinárodným projektom s heslom „ak môžem ja, môžeš aj ty!“ https://www.youtube.com/watch?v=Qa6QM69E5kQ
  2. Príbeh medzinárodného tábora (mládežnícka výmena) pre mladých ľudí s mentálnym alebo fyzickým postihnutím. Hlavné motto: „Táto skúsenosť posilnila našu skupinu!“ https://www.youtube.com/watch?v=yieOBc5-V3M
  3. Projekt skupinového dobrovoľníctva, ktorý mení život, ktorý dal šancu prispieť a vymeniť sa 6 lotyšským a 6 gruzínskym účastníkom s rôznymi schopnosťami s náročnými životnými situáciami. “Ak niečo chceš, choď do toho, alebo to budeš ľutovať do konca života!”https://www.youtube.com/watch?v=IwiMNA1-7aI
  4. VÍZIA: INCLUSiON je príkladom dobrej praxe z nemeckej Národnej agentúry predovšetkým o hľadaní spôsobov, ako zabezpečiť, aby sa mladí ľudia so zdravotným postihnutím mohli ako všetci ostatní zúčastňovať na medzinárodných činnostiach týkajúcich sa práce s mládežou. V rokoch 2015 až 2017 zástupcovia medzinárodnej komunity práce s mládežou a organizácií zdravotne postihnutých, výskumní pracovníci a správcovia pracovali na vypracovaní stratégie začlenenia, špeciálne pre medzinárodnú prácu s mládežou. https://www.vision-inklusion.de/en/about/what-is-visioninklusion.html

Comments are closed.