On Arrvial V.

NIVAM – Národný inštitút pre vzdelávanie a kultúru, Národná Agentúra Erasmus+ pre mládež a šport hľadá školiteľa na prípravu realizáciu a vyhodnotenie školenia On arrival V. ktoré je venované pre dobrovoľníkov Európskeho zboru solidarity.

Ciele:

Primárne ciele:

  • Zabezpečiť sieťovanie dobrovoľníkov na slovenských projektoch.
  • Sprostredkovať vedomosti ohľadom programov EU Erasmus+ a EZS.
  • Analýza prebiehajúcich projektov
  • Facilitovať diskusie na rôzne témy
  • Adresovať individuálne a skupinové potreby účastníkov

Profil účastníka:

  • Dobrovoľníci na projektoch Európskeho zboru solidarity

Dátum a miesto konania

Miesto konania bude určené

Plánovaný dátum: 23.11. – 27.11. 2023

Záujemcovia zašlú podklady k splneniu formálnych kritérií na adresu adam.latak@iuventa.sk do 27.10.2023.

Pre viac informácií, prosím kontaktujte Adama Latáka: adam.latak@nivam.sk

Bližšie informácie v súbore nižšie:

Prihlášku si môžete stiahnuť na tomto linku.

Comments are closed.