ESCalátor

Populárne školenie ESCalátor opäť v ponuke!

Chceli by si pochopiť filozofiu a priority programu Európsky zbor solidarity? Vytvoriť vlastný projekt a naučiť sa projektovému manažmentu?

Čo sú Projekty v oblasti solidarity?

Projekty v oblasti solidarity ponúkajú mladým ľuďom možnosť sebarealizácie vo svojej komunite. Skupine najmenej piatich mladých ľudí dávajú možnosť vyjadriť solidaritu tým, že na seba vezmú zodpovednosť a zaviažu sa k tomu, že vo svojej miestnej komunite dosiahnu pozitívnu zmenu.

Projekt by mal mať jasne určenú tému, ktorej sa chce skupina mladých ľudí venovať a ktorú treba premietnuť do konkrétnych každodenných činností projektu, a mali by doň byť zapojení všetci účastníci. Projekty v oblasti solidarity by mali riešiť kľúčové výzvy v komunitách, no mali by vytvárať aj jasnú európsku pridanú hodnotu. Účasť na projekte v oblasti solidarity predstavuje dôležitú skúsenosť neformálneho vzdelávania, prostredníctvom ktorej mladí ľudia môžu zlepšiť svoj osobný, vzdelávací, sociálny a občiansky rozvoj.

Nie ste na to sami!

Mladých ľudí, ktorí vykonávajú projekt v oblasti solidarity, môže podporovať kouč. Kouč je osoba, ktorá by mala mať skúsenosti v oblasti práce s mládežou, a ktorá nie je zapojená do realizácie projektu, teda je nestranná. Kouč sprevádza skupinu mladých ľudí procesom realizácie projektu, teda pri príprave, vykonávaní a hodnotení projektu. Zároveň môže uľahčovať a podporovať kvalitu vzdelávacieho procesu a pomáhať pri identifikovaní a dokumentovaní vzdelávacích výstupov na konci projektu. Skupina mladých ľudí môže v závislosti od svojich potrieb využívať podporu jedného alebo viacerých koučov. Ako Národná agentúra vidíme obrovský potenciál práve v spolupráci mladých ľudí s koučom. Preto sme prišli s myšlienkou vytvoriť vlastný tím koučov. Tím je zložený z 11 koučov, ktorí pochádzajú z rôznych regiónov Slovenska. Každý kouč má svoj vlastný príbeh, ako sa dostal ku koučingu, ale čo majú spoločné, je dostatok skúseností v práci s mládežou, s neformálnym vzdelávaním a poslanie pomáhať mladým ľuďom.. SPOZNAJTE NAŠICH KOUČOV

Ak hľadáte inšpiráciu na vaše projekty alebo konkrétne rady a tipy, ako začať s realizáciou vlastného projektu, tak viac o projektoch v oblasti solidarity si môžete prečítať tu.

Buďte súčasťou nášho školenia ESCalátor

Prihláste sa na školenie v termíne od 16. do 19. septembra 2021a dozviete sa  všetko, čo potrebujete vedieť o programe Európsky zbor solidarity. J

Viac info o školení ESCalátor spolu s prihlasovacím formulárom nájdeš TU

PS: Ak hľadáte inšpiráciu na vaše projekty alebo konkrétne rady a tipy, ako začať s realizáciou vlastného projektu, tak viac o projektoch v oblasti solidarity si môžete prečítať  tu a našom webe https://zborsolidarity.eu/

Comments are closed.