prirucky

Posunutie 3. predkladacieho termínu 2019

Pre technické problémy súvisiace s podávaním on-line žiadostí cez Portál Európskej komisie programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity, je termín na predkladanie žiadostí v oblasti mládeže predĺžený do 8. októbra 2019, 12:00 SEČ.

Predĺženie termínu sa týka nasledujúcich akcií:

Dobrovoľnícke projekty (ESC11);

Stáže a pracovné umiestnenia (ESC21);

Projekty v oblasti solidarity (ESC31).

O odstránení technických problémov Vás budeme informovať.

Comments are closed.