Národná agentúra prezentuje(3)

Pozývame vás na Akreditačné školenie 2023

Dávame do pozornosti podujatie „Akreditačné školenie 2023“ ktoré je zamerané na organizácie ktoré si plánujú žiadať Značku Kvality v rámci Európskeho zboru solidarity, alebo už držia Značku Kvality, ale chceli by si zlepšiť svoje vedomosti, zručnosti alebo postoje v téme dobrovoľníctva a Európskeho zboru solidarity.


Školenie vytvára priestor na výmenu skúseností, získanie vedomostí, oboznámenie sa so základnými princípmi, formami a metódami dobrovoľníckej služby. Školenie je tiež zamerané na zvyšovanie kvality projektov Európskeho zboru solidarity a pripravenosť pracovníkov organizácií na prácu s dobrovoľníkmi.

Školenie sa uskutoční 15.-18.6.2023. Miesto sa ešte upresní. Ubytovanie a stravu hradí Národná agentúra pre Erasmus plus. V prípade účastníkov s nedostatkom príležitostí je možnosť preplatenia cestovného.

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť na tomto linku: https://forms.office.com/e/JK9SbAbATv

Tešíme sa na vás.

Comments are closed.