We are united by

Pracuješ so znevýhodnenou mládežou a nemáš skúsenosti s programami Erasmus+ a Európsky zbor solidarity? Naše školenie ,,We are united by inclusion“ je presne pre teba!

Jedným z najväčších cieľov EÚ programov pre mládež je podporovať rovnosť príležitostí a prístupu, inklúziu, rozmanitosť a spravodlivosť v rámci všetkých jeho akcií. Vzhľadom na tento cieľ sa program zameriava na organizácie a účastníkov s nedostatkom príležitostí, ktorým sa sprístupňujú mechanizmy a zdroje programu. Organizácie by mali svoje projekty a aktivity navrhovať na základe inkluzívneho prístupu, aby boli prístupné pre najrôznejších účastníkov.

Tieto ciele boli zohľadnené aj v našom pripravovanom školení, ktoré je zamerané pre organizácie pracujúce so znevýhodnenou mládežou, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti s programami Erasmus+ a Európsky zbor solidarity, rovnako ako aj pre skúsenejšie organizácie, ktoré zapájajú, alebo ešte len chcú zapojiť do svojich aktivít a projektov mladých ľudí s akýmkoľvek znevýhodnením (zdravotným, ekonomickým, geografickým, sociálnym a pod. ). Cieľom školenia je zvýšiť povedomie pracovníkov s mládežou o možnostiach, ktoré ponúkajú programy Erasmus+ a ESC a poskytnúť priestor na budovanie partnerstiev.

Ako si žiadať finančnú podporu na inkluzívne projekty v nových programoch Erasmus+ a Európsky zbor solidarity, či aké sú dostupné rôzne inkluzívne nástroje, metódy a prístupy, ktoré môžu pomôcť prekonávať prekážky pri zapájaní mladých ľudí so znevýhodnením, to všetko a omnoho viac sa dozviete, ak sa prihlásite na školenie ,,We are united by inclusion“.

Viac informácií spolu s prihlasovacím formulárom na školenie nájdete TU.

Ako inšpiráciu vám zdieľame niekoľko príkladov dobrej praxe v rámci inklúzivnych projektov  :

  1. Inšpiratívny príbeh Sintije na invalidnom vozíku, ktorú nikdy nenapadlo uskutočniť mládežnícku výmenu, a rozkvitla vďaka medzinárodným projektom s heslom „ak môžem ja, môžeš aj ty!“ https://www.youtube.com/watch?v=Qa6QM69E5kQ
  2. Príbeh medzinárodného tábora (mládežnícka výmena) pre mladých ľudí s mentálnym alebo fyzickým postihnutím. Hlavné motto: „Táto skúsenosť posilnila našu skupinu!“ https://www.youtube.com/watch?v=yieOBc5-V3M
  3. Projekt skupinového dobrovoľníctva, ktorý mení život, ktorý dal šancu prispieť a vymeniť sa 6 lotyšským a 6 gruzínskym účastníkom s rôznymi schopnosťami s náročnými životnými situáciami. “Ak niečo chceš, choď do toho, alebo to budeš ľutovať do konca života!”https://www.youtube.com/watch?v=IwiMNA1-7aI
  4. VÍZIA: INCLUSiON je príkladom dobrej praxe z nemeckej Národnej agentúry predovšetkým o hľadaní spôsobov, ako zabezpečiť, aby sa mladí ľudia so zdravotným postihnutím mohli ako všetci ostatní zúčastňovať na medzinárodných činnostiach týkajúcich sa práce s mládežou. V rokoch 2015 až 2017 zástupcovia medzinárodnej komunity práce s mládežou a organizácií zdravotne postihnutých, výskumní pracovníci a správcovia pracovali na vypracovaní stratégie začlenenia, špeciálne pre medzinárodnú prácu s mládežou. https://www.vision-inklusion.de/en/about/what-is-visioninklusion.html

Comments are closed.