admin-ajax (2)

Solidarita v akcii: čo robí projekty v oblasti solidarity skvelými?

Solidarita je slovo, ktoré sa dnes často spomína. Politici napríklad spomínajú slovo solidarita v súvislosti s pomocou tým, ktorí to potrebujú. Čo to však ale znamená a ako funguje solidarita v skutočnosti? Solidarita je základom európskej spoločnosti, ktorí nás spája a posilňuje našu spoločnosť. Môže to však byť hodnota, ktorú je ťažko definovať. Ak chceme skutočne pochopiť, čo je to solidarita, môžeme sa nechať inšpirovať tisíckami mladých ľudí v celej Európe, ktorí realizujú dobrovoľnícke projekty, ktoré majú skutočný vplyv na životy ľudí a ich komunity a širšiu spoločnosť. Viac o pojme solidarita a pravidlách realizácie projektov v oblasti solidarity nájdete v našej poblikácii Solidaritou k zmene.

Solidárne projekty v praxi

Nasledovné dva príklady projektov dobre ilustrujú, ako je môžné, prostredníctvom participácie mládeže, riešiť spoločenský problém, a zároveň rozvíjať nové zručnosti a získať nové skúsenosti.

Na Islande realizovala projekt s názvom „Slnečná strana“ skupina mladých ľudí, ktorí veria, že v spoločnosti, kde duševné choroby naďalej pretrvávajú, by jasné možnosti a pomoc mali byť dostupnejšie. Preto sa rozhodli pomôcť tým, ktorí nevedia, kam sa obrátiť, pokiaľ ide o duševné zdravie. Aktivity boli navrhnuté tak, aby zvýšili pohodu, otvorili diskusie o témach, ktoré sú v spoločnosti tabu, a vytvorili platformu, kde sa jednotlivci môžu prístupným spôsobom dozvedieť viac o duševných chorobách, duševnom zdraví a zdrojoch dostupných na Islande. Na riešenie tohto problému skupina vyvinula digitálnu aplikáciu na tému duševného zdravia.

Durhý projekt v oblasti solidarity s názvom „Tech It Easy“, bol realizovaný v Grécku. Projekt bol zameraný na ukončenie vylúčenia utečencov, migrantov a nezamestnaných občanov v miestnej komunite. Spojením miestnej komunity a štátnych príslušníkov tretích krajín žijúcich v Aténach sa projekt zameral na zvýšenie výmeny nápadov, spoločnej tvorby projektov a zlepšenie zručností štátnych príslušníkov tretích krajín v prístupe na trh práce. Dopyt po IT špecialistoch v Grécku v súčasnosti nie je možné uspokojiť z dôvodu nedostatku technicky gramotnej pracovnej sily a „úniku mozgov“. Projekt preklenul túto priepasť vzdelávaním vysídlených ľudí o digitálnych a podnikateľských zručnostiach. Poskytol im vynikajúcu príležitosť získať konkurenčnú výhodu a umožnil im hľadať si lepšie platené a veľmi žiadané pracovné miesta. Znamená to tiež významný krok smerom k sociálnej a hospodárskej integrácii. Teda presadzovanie hodnôt solidarity, otvorenej komunikácie a otvorenosti voči rôznym kultúram.

Ocenené projekty v oblasti solidarity

Ceny SALTO za rok 2021 sa zamerali na niektoré vynikajúce projekty. Víťazný projekt „Za aktívny život nepočujúcich starších ľudí“ bol realizovný šiestimi mladými nepočujúcimi mileniálmi. Ich poslaním bolo školiť staršiu generáciu nepočujúcich ľudí o používaní online bankovníctva a iných príslušných digitálnych služieb, ktoré využívame bežne doma. Staršia generácia nepočujúcich ľudí tak získala prístup k informáciám a zručnostiam požadovaným v tomto digitálnom veku. Viac o tom, čo tento inšpiratívny tím mladých ľudí dosiahol, si môžete prečítať Tu.

A skutočne, všetky projekty, ktoré sa dostali do užšieho výberu cien SALTO, ukázali, ako výnimočné solidárne projekty fungujú v praxi. Napríklad projekt 5 Minutes Climate Chance (Rakúsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo) zaradený do užšieho výberu vytvoril komunitu klimatických podcastov s viac ako 80 nízkoprahovými, informatívnymi a zábavnými epizódami podcastov (s viac ako 20 000 stiahnutiami), ktoré vytvorili mladí ľudia s obmedzenými príležitosťami.

Slovenské prílady praxe nájdete Tu

Najlepšie tipy, ako premeniť svoj solidárny projekt na realitu:

  • Nájdite zmenu – Kľúčom k nájdeniu tej správnej témy pre vás je nájsť vo vašej komunite alebo širšej spoločnosti vec, ktorú chcete zmeniť. Niečo, čo vás nadchne a čo vás motivuje.
  • Spolupracujte – pri písaní žiadosti je najlepšie rozvíjať dobré nápady a dostať ich na papier s čo najväčším počtom členov tímu spoločne, brainstorming.
  • Bavte sa pri vývoji svojho projektu – kreativita môže pochádzať z chvíľ spoločnej zábavy, či už pri jedle alebo drinku – hádzanie nápadov, keď relaxujete s priateľmi.
  • Nesnažte sa byť príliš formálny – používajte svoje vlastné slová a svoj obvyklý štýl jazyka. Toto bude skôr rezonovať.
  • Uistite sa, že rozumiete tomu, o čom je participácia mládeže – toto je základná časť každého solidárneho projektu, a preto váš projekt musí zabezpečiť zmysluplnú účasť mládeže.
  • Navrhnite svoj projekt tak, aby mal skutočný vplyv – na začiatku sa rozhodnite, aký bude váš vplyv; ak to zabudujete vo fáze plánovania, bude pravdepodobnejšie, že budete mať požadovaný vplyv.

Zdroje na vytvorenie vlastného projektu v oblasti solidarity:

Začiatok formulára

Inšpirujte sa ďalšími solidárnymi projektami:

Comments are closed.