Bez-nazvu

Staň sa súčasťou nášho tímu!

Hľadáme kolegu na pozíciu: 

Odborný referent v rámci implementácie a administrácie programov EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže) a Európsky zbor solidarity, NIVaM

V Národnej agentúre programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu sídliacej v NIVAM-  Národný inštitút vzdelávania a mládeže hľadáme nového kolegu/kolegyňu na pozíciu: Odborný/-á referent/-ka v rámci implementácie a administrácie programov EÚ Erasmus + (oblasť mládeže) a Európsky zbor solidarity.

Zamestnanec  bude vykonávať odborné a špecializované činnosti implementácie a administrácie programov EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže) a Európsky zbor solidarity (ďalej len „programy“), najmä:

• Koordinovanie Kľúčovej akcie 1 programu EÚ Erasmus+(kontrola formálnych kritérií, konzultácie projektových zámerov, podpora žiadateľov v procese implementácie projektu, šírenie príkladov dobrej praxe, sieťovanie žiadateľov).
• Mapovanie a monitorovanie organizácii, ktoré sa zapájajú do programov EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže) – Kľúčová akcia 1 a Európsky zbor solidarity (ďalej len „programy“).
• Aktívne vyhľadávanie a podpora organizácii, ktoré majú záujem zapojiť sa do programov EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže) – Kľúčová akcia 1.
• Rozvoj témy participácie mládeže a realizácia podporných aktivít na zvyšovanie aktívneho občianstva na demokratických procesoch.
• Koordinácia podporných a školiacich aktivít pre hodnotiteľov žiadostí v rámci oboch Programov EÚ pre mládež a šport.
• Hodnotenie projektových žiadostí programov a zabezpečenie kvality hodnotiaceho procesu programov EÚ pre mládež.
• Účasť na akreditačných návštevách v rámci akreditácii v oblasti mládeže Kľúčovej akcie 1, riadenie procesu akreditácie, sieťovanie a spolupráca s akreditovanými organizáciami.
• Tvorba a koordinácia medzinárodných a národných vzdelávacích a informačných aktivít (prezenčne aj dištančne).
• Koordinácia nadnárodných partnerstiev v rámci spolupráce siete národných agentúr.
• Spolupráca pri koordinácii propagačných a komunikačných aktivít v rámci siete Eurodesk a regionálnej siete NiVaM.
• Aktívna účasť v pracovných skupinách v rámci národných a medzinárodných projektov.
• Aktívna účasť na školeniach a vzdelávacích aktivitách.
• Práca s internými databázovými systémami v súvislosti s implementáciou programov (kontrola správnosti údajov a dát, projektový cyklus, odpočet údajov);
• Práca s nástrojmi IKT potrebnými v rámci implementácie programov.
• Kompletizácia podkladov potrebných na tvorbu správ a ďalších dokumentov týkajúcich sa programov vyžadovaných na úrovni inštitúcie alebo iných externých subjektov.

Viac informácií o pracovnej ponuke nájdeš na tomto linku.

Ako bonus môžeš navyše získať pružný pracovný čas, príjemné pracovné prostredie, týždeň dovolenky nad rámec zákona a super kolektív.

Životopis spolu s motivačným listom a žiadosťou o prijatie do zamestnania s uvedením dvoch referencií s kontaktnými údajmi, posielajte e-mailom na adresu peter.kupec@iuventa.sk do 15.4.2023.

Neváhaj a pošli svoj životopis a motivačný list ešte dnes!

Comments are closed.